tisdag 20 maj 2008

Angående demoner och anarthas

.
I berättelserna om Krishnas gärningar är Hans dödande av olika demoner ett återkommande tema. Srila Bhaktivinoda Thakura (1838-1914), poet, författare av andlig litteratur och en mycket framstående hängiven, har i sin bok Sri Caitanya Siksamrita förklarat att dessa demoner representerar olika anarthas (hinder för hängiven tjänst). Här är en lista över de olika demonerna och respektive anarthas:
.
Putana - falska andliga ledare och läromästare

Sakatasura - ovanor, letargi och fåfänga

Trinavarta - stolthet över materiell utbildning och kunskap, vilket leder till spekulativ filosofi

Befrielsen av Nalakuvara och Manigriva - de här två personligheterna var inte demoner utan halvgudar som fallit ned p g a att de hade berusats av sina materiella rikedomar

Vatsasura - barnslig och omogen mentalitet som leder till girighet och olika sorters elaka påhitt

Bakasura - falskhet, beräknande och opålitlig mentalitet

Aghasura - grymhet och våld

Brahma-vimohana - Brahma stjäl kalvarna och koherdepojkarna. Världsliga aktiviteter och spekulativt intellekt

Dhenukasura - grov materialism och okunnighet om andligt liv

Kaliya - förrädiskhet och brutalitet

Den första skogsbranden - gräl och oenighet mellan vaisnaver (gudshängivna)

Pralambasura - lusta, strävan efter personlig vinning och berömmelse

Den andra skogsbranden - att gå emot de religiösa principerna

Brahmanerna (som vägrade skänka mat till Krishna) - stolthet över sin sociala position

Indra - en halvgud som begick misstaget att se sig själv som Den Högste

Varunas bortrövande av Nanda Maharaja - att tro att berusning och droger är till hjälp i andligt liv

Vidyadhara sväljer Nanda Maharaja - opersonlighetsfilosofer som försöker dölja sanningen om hängiven tjänst

Sankhacuda - att utge sig för att vara hängiven men i själva verket sträva efter materiell berömmelse och sinnesnjutning

Aristasura - stolthet över falska religiösa ritualer som leder till glömska om hängiven tjänst

Kesi - att anse sig själv vara en stor hängiven och andlig läromästare

Vyomasura - tjuvar och andra uslingar, falska gudsinkarnationer"The devotee who worships the holy name should first petition the Lord for the strength to cast out all these unfavorable tendencies and should pray thus before Lord Hari ( Balaram - Nityananda ) on a daily basis.

By doing this regularly, the devotee's heart will eventually become purified. Sri Krishna has killed a number of demons which may arise in the kingdom of the heart, so in order to destroy these problems, a devotee must cry very humbly before the Lord and the Lord will then nullify all contaminations."
Bhaktivinoda Thakura

Inga kommentarer: