fredag 21 mars 2008

Gaura-purnima!


Idag är det Gaura-purnima, dagen då Herren i Sin allra mest barmhärtiga inkarnation, Sri Caitanya Mahaprabhu, uppenbarade Sig på jorden!

Bilderna här är från dagens firande i Hare Krishna-templet i Lissabon, Portugal.

Jag frambär mina respektfulla vördnadsbetygelser till de andliga mästarna, Herrens hängivna, Herrens inkarnationer, Hans fullständiga delmanifestaioner, Hans energier och den ursprungliga Herren i Egen person, Sri Krishna Caitanya.
.

Jag frambär mina respektfulla vördnadsbetygelser till Sri Krishna Caitanya och Herren Nityananda, vilka är som solen och månen. De har uppstigit samtidigt vid Gaudas horisont för att skingra okunnighetens mörker och således på ett storslaget sätt skänka oss alla Sina välsignelser.
.

Det som Upanisaderna beskriver som den opersonliga Brahman är ingenting annat än utstrålningen från Hans kropp, och Herren som kallas Översjälen är ingenting annat än Hans lokaliserade, fullständiga delaspekt. Han är Gudomens Högsta Personlighet, Krishna i Egen person, fullständig med sex majestät. Han är den Absoluta Sanningen, och ingen annan sanning är högre eller jämförbar med Honom.
.

Låt denne Herre, som är känd som Srimati Sacidevis son, vara transcendentalt belägen i ditt hjärtas innersta kamrar. Skimrande med en strålglans som från smält guld, har Han genom Sin orsakslösa nåd uppenbarat sig i Kalis tidsålder för att skänka det som ingen inkarnation tidigare erbjudit: den mest upphöjda och andligt strålande kunskap om den mogna smaken av Hans tjänst.
.

Sri Radhas och Krishnas kärlekslekar är transcendentala manifestationer av Herrens inre glädjebringande kraft. Trots att Radha och Krishna är en och samma identitet, har De för evigt skilt Sig åt. Nu har dessa båda transcendentala identiteter återförenats i Sri Krishnas Caitanyas gestalt. Jag böjer mig ned inför Honom, som, trots att Han är Krishna i Egen person, har manifesterat Sig med Srimati Radharanis sinnelag och kroppslyster.
.

Eftersom den Högste Herren Hari önskade förstå härligheten hos Radharanis kärlek, de underbara egenskaper hos Honom som endast Hon kan förstå och den lycka Hon erfar då Hon förverkligar ljuvligheten hos Hans kärlek, framträdde Han, rikligt försedd med Hennes känslor, ur Srimati Sacidevis moderliv, likt månen som framträder ur havet.
(C C Adi 1.1-6)
.

Inga kommentarer: