tisdag 11 september 2007

Krishna i den indiska konstenBerättelserna om Krishna har förstås under många århundranden utgjort en inspirationskälla för indiska konstnärer. Här är några få exempel på olika stilar inom måleri och skulptur.


P Banerjee skriver i sin bok The Life of Krishna in Indian Art:

The life of Krishna and his teachings have had a profound influence on the minds of the Indian people and as such the theme was popular not only with the saints and the poets, but also with the artists. Krishnaism pervades the whole Indian life, its religion, philosophy and art. The material for the study of the subject is enormous and diffused all over India in a varying degree.


.
Moder Yasoda binder Krishna vid smörkärnaren. Detta är en mycket känd berättelse ur Srimad-Bhagavatam, som handlar om hur Krishna, universums Herre och alltings ägare och ursprung, låter sig behandlas som sin hängivnas lilla barn.
.


Krishna kör Arjunas stridsvagn vid slaget vid Kuruksetra. Det är Krishnas och Arjunas samtal där som skildras i Bhagavad-gita, den mest kända och lästa boken av Indiens omfattande andliga litteratur.
.
.
Det finns många berättelser om Krishnas olika gärningar, men till de mest populära hör de som skildrar Hans kärleksfulla mellanhavanden med Srimati Radharani, och Hans barndomslekar med Sin moder Yasoda.
.
.
.
Skulpturer av Radha-Krishna. En mycket viktig uppgift för indiska skulptörer är tillverkningen av Gudsgestalter för templen. Gudsgestalten är en form som Krishna antar för att göra det lättare för oss att dyrka och tjäna Honom, och skall inte uppfattas som en vanlig staty. Gudsgestalten kan tillverkas av många olika material, såsom sten, trä, metall, färg m m, men det viktigaste är att den tillverkas helt enligt skrifternas beskrivningar av Krishna och inte efter konstnärens egna spekulationer. Helt avgörande är också att Gudsgestalten dyrkas med äkta hängivenhet och enligt fastställda regler. Uppfyller man de här villkoren så accepterar Krishna vår tjänst.
.Vanlig konst är avsedd att underhålla, vara dekorativ eller kanske provocera. Med andlig konst är avsikten en helt annan, och så mycket meningsfullare. Syftet med vedisk litteratur och konst är att attrahera oss till Krishna, och att få oss att inse att Han är en person med känslor, tankar och önskningar, en person som glädjer sig åt alla utbyten med Sina följeslagare och hängivna, och att vi vore så mycket lyckligare som Hans följeslagare, istället för att ruttna bort i detta materiella universum.
.


.
Krishna är inte bara människornas utan även djurens beskyddare och välönskare, och i indisk konst framträder Han många gånger tillsammans med kor och kalvar. Kon anses vara det viktigaste av alla djur, eftersom hon skänker oss sin mjölk. Enligt vedisk tradition är mjölk det viktigaste av alla födoämnen, eftersom den sägs vara mycket viktig för hjärnan, och t o m förbättrar vår intelligens. I Indien finns det yogis som lever enbart på mjölk.Inga kommentarer: