onsdag 2 januari 2008

Haridasa Thakuras bortgång


Srila Bhaktivinoda Thakura summerar i sin Amrita-pravaha-bhasya detta kapitel på följande sätt: Detta kapitel beskriver hur Brahma Haridasa Thakura med Sri Caitanya Mahaprahbus tillstånd lämnade sin kropp, och hur Herren Själv utförde begravningsriten och bar kroppen till havet. Han begravde kroppen med Sina egna händer, täckte den med sand och uppförde ett monument på denna plats. Efter att ha badat i havet tiggde Han personligen Jagannatha -prasada från affärsinnehavarna och delade ut denna prasada till de församlade hängivna.

Caitanya-caritamrita
Antya-lila Kapitel 11
.
.
En dag gick Govinda, Herren Caitanyas personlige tjänare, jublande lycklig för att överlämna resterna av Herren Jagannathas mat till Haridasa Thakura.
.
När Govinda kom fram till Haridasa, såg han att Haridasa Thakura låg ner på rygg och reciterade Hare Krishna-mantrat ytterst långsamt.
.
"Var snäll och stig upp och ät din maha-prasada," sade Govinda. Haridasa Thakura svarade:"Jag skall fasta idag."
.
"Jag har inte fullbordat det föreskrivna antalet gånger jag skall recitera Hare Krishna-mantrat på mitt radband. Hur kan jag då äta? Men du har tagit hit maha-prasada, och hur kan jag ignorera den?"
.
Efter att ha sagt detta frambar han böner till maha-prasadan, tog en liten del och åt den.
Nästa dag gick Sri Caitanya Mahaprahbu till Haridasas bostad och frågade honom:"Haridasa, är allt väl?"
.
Haridasa visade Herren sin vördnad och svarade:"Min kropp är som den skall, men inte mitt sinne och min intelligens."
.
Sri Caitanya Mahaprabhu frågade Haridasa vidare:"Kan du fastställa vad du lider av för sjukdom?" Haridasa Thakura svarade:"Min sjukdom är att jag inte kan fullgöra mina rundor på radbandet."
.
Herren sade:"Nu när du har blivit gammal, kan du minska ditt antal dagliga rundor. Du är redan befriad, och därför behöver du inte vara så strikt med att följa de reglerande principerna."
.
"Din uppgift i denna inkarnation är att befria människor i allmänhet. Du har nu förkunnat det heliga namnets ära tillräckligt i denna värld."
.
Herren fastslog:"Var därför snäll och minska ett antal gånger du reciterar Hare Krishna-maha-mantrat varje dag." Haridasa Thakura svarade:"Var vänlig och lyssna till min verkliga vädjan."
.
"Jag föddes i en lågt stående familj, och min kropp är högst avskyvärd. Jag ägnar mig alltid åt låga aktiviteter. Jag är därför den lägste och mest förtappade bland människor."
.
"Jag är obetraktbar och oberörbar, men Du har accepterat mig som Din tjänare. Detta innebär att Du har befriat mig från ett helvetiskt tillstånd och höjt mig upp till Vaikunthaplattformen."
.
"Käre Herre, Du är den fullkomligt oberoende personliga Guden. Du handlar enligt Din egna fria vilja. Du får hela världen att dansa och bete sig som Du vill."
.
"Käre Herre, genom Din barmhärtighet har Du fått mig att dansa på många olika sätt. Jag gick till exempel sraddha-patran (rättterna från sraddha-ceremonin), som skulle ha skänkts till de förstklassiga brahmanerna. Jag åt av den, trots att jag är född i en familj bestående av köttätare."
.
"Jag har under en lång tid hyst en önskan. O Herre, jag tror att Du mycket snart kommer att avsluta Dina leker i denna materiella värld."
.
"Jag önskar att jag slipper se detta Dina lekars avslutande kapitel. Var snäll och låt min kropp falla ner i Din närvaro innan den tidpunkten är inne."
.
"Jag önskar fånga Dina lotuslika fötter på mitt hjärta och se Ditt månlika ansikte."
.
"Med min tunga skall jag sjunga Ditt heliga namn, "Sri Krishna Caitanya!" Detta är min önskan. Var snäll och låt mig få lämna min kropp på detta sätt."
.
"O barmhärtige Herre, om detta är möjligt genom Din nåd, var då vänlig och uppfyll min önskan."
.
"Låt denna kropp av låg börd falla ner inför Dig. Du kan möjliggöra denna fullkomning av alla mina önskningar."
.
Sri Caitanya Mahaprahbu svarade:"Min käre Haridasa. Krishna är så barmhärtig att Han måste uppfylla alla dina önskningar."
.
"Men all Min lycka är beroende av ditt umgänge. Det är inte passande av dig att ge dig iväg och lämna Mig kvar."
.
Haridasa Thakura fattade tag om Sri Caitanya Mahaprahbus lotusfötter och sade:"O Herre, skapa inte en illusion! Trots att jag är så fallen, måste Du visa mig denna barmhärtighet!"
.
"Käre Herre, det finns många respektabla personligheter, miljontals hängivna, som är värdiga att sitta på mitt huvud. De bistår Dig i alla Dina lekar."
.
"Käre Herre, om en obetydlig insekt som jag dog, vad vore då förlusten? Vari ligger förlusten för den materiella världen om en myra dör?"
.
O Herre, Du är alltid tillgiven Dina hängivna. Jag är bara en imitation av en gudshängiven, men icke desto mindre ber jag att Du uppfyller denna min önskan. Detta är min förväntan."
.
Eftersom Herren Caitanya var tvungen att utföra Sina plikter vid middagstid reste Han Sig för att gå, men det bestämdes att Han skulle återkomma följande dag efter att ha sett Herren Jagannatha.
.
Efter att ha omfamnat Haridasa Thakura gav Sig Sri Caitanya Mahaprabhu av för att utföra Sina plikter vid middagstid och gick till havet för att ta Sitt bad.
.
När Herren nästa morgon hade besökt Jagannathatemplet skyndade Han Sig till Haridasa Thakura åtföljd av alla Sina övriga hängivna.
.
Sri Caitanya Mahaprahbu och de andra hängivna samlades inför Haridasa Thakura, och denne visade sin respekt inför Herrens och alla vaisnavernas lotusfötter.
.
Herren Sri Caitanya Mahaprahbu frågade."Min käre Haridasa, vad har du för nyheter att förtälja?" Haridasa Thakura svarade:"O Herre, vadhelst barmhärtighet Du kan förläna mig."
.
Då Herren Caitanya fick höra detta inledde Han omedelbart ett mäktigt gemensamt lovsjungande på gården. Vakresvara Pandita var den ledande dansaren.
.
Alla Herren Caitanyas hängivna ställde sig runt Haridasa Thakura och började gemensamt sjunga Herrens namn, anförda av Svarupa Damodara Gosvami.
.
Inför alla upphöjda hängivna, såsom Ramananda Raya och Sarvabhauma Bhattacarya, började Sri Caitanya Mahaprahbu beskriva Haridasa Thakuras helgonlika egenskaper.
.
Då Herren beskrev Haridasa Thakuras transcendentala egenskaper tycktes Han äga fem munnar. Ju mer Han talade, desto mer ökade Hans stora lycka.
.
Efter att ha lyssnat till beskrivningen av alla dessa Haridasa Thakuras transcendentala kvaliteter förundrades alla de närvarande hängivna. De betygade alla sin vördnad vid Haridasa Thakuras lotusfötter.
.
Haridasa Thakura förmådde Sri Caitanya Mahaprahbu att sitta ner framför honom och därefter fäste han sina ögon, likt två humlor, på Herrens lotusansikte.
.
Han höll Sri Caitanya Mahaprahbus lotusfötter till sitt hjärta och tog sedan stoftet från alla de hängivnas fötter på sitt huvud.
.
Han började sjunga Sri Krishna Caitanyas heliga namn gång på gång. Medan han drack den ljuva nektarn från Herrens ansikte rann tårarna oupphörligt nerför hans kinder.
.
Medan han sjöng Sri Krishna Caitanyas heliga namn gav han upp sin livsluft och lämnade sin kropp.
.
Då de såg Haridasa Thakura av egen fri vilja dö på detta underbara sätt, precis som en stor yogamystiker, mindes de alla Bhismas bortgång.
.
Ett öronbedövande ljud uppstod när de alla ropade de heliga namnen "Hari!" och "Krishna!". Sri Caitanya Mahaprabhu blev överväldigad av hänryckt kärlek.
.
Herren lyfte upp Haridasa Thakuras kropp och tog den i Sin famn. Han började därefter dansa på gården, fylld av hänryckt kärlek.
.
Alla de hängivna blev som lamslagna på grund av Sri Caitanya Mahaprabhus hänryckta kärlek, och i kärlekens extas började även de dansa och gemensamt sjunga Herrens namn.
11.16-60
.

Inga kommentarer: