torsdag 3 januari 2008

Herren Caitanya smakar nektar


I sin Amrita-pravaha-bhasya sammanfattar Srila Bhaktivinoda Thakura det sextonde kapitlet enligt följande:

När de gudshängivna från Bengalen återvände till Jagannatha Puri följde en man vid namn Kalidasa, som var morbror till Raghunatha dasa Gosvami, med dem för att träffa Sri Caitanya Mahaprabhu. Kalidasa hade smakat resterna av alla de bengaliska vaisnavernas mat, till och med Jhadu Thakuras. På grund av detta fick han mottaga Sri Caitanya Mahaprabhus skydd i Jagannatha Puri.

När Kavi-karnapura var endast sju år gammal initierades han i Hare Krishna-maha-mantrat av Sri Caitanya Mahaprabhu. Han blev senare den främste poeten bland vaisnava-acaryerna.

När Sri Caitanya Mahaprahbu åt återstoden av den mat som kallas vallabha-bhoga, beskrev Han härligheten hos sådan mat som efterlämnats av Herren, och sedan gav Han alla de gudshängivna prasada. Sålunda fick de alla smaka adharamrita, nektar från Herren Sri Krishnas läppar.

Caitanya-caritamrita
Antya-lila Kapitel 16

Inga kommentarer: