torsdag 3 januari 2008

Herren Caitanyas transcendentala galenskap


Det följande är en summering av Antya-lilas femtonde kapitel: Efter att ha sett Herren Jagannathas upala-bhoga-ceremoni började Sri Caitanya Mahaprahbu än en gång känna hänryckta känslor. När Han såg en trädgård vid standen nära havet trodde Han åter att Han var i Vrindavana, och när Han började tänka på Krishna sysselsatt i Sina olika lekar upprördes Han av transcendentala känslor på nytt. Då gopierna på rasa-dansens natt hade berövats Krishnas närvaro, sökte de efter Krishna i den ena skogen efter den andra. Sri Caitanya Mahaprahbu antog samma transcendentala tankar som gopierna och var fylld av hänryckta känslor. Svarupa Damodara Gosvami reciterade en vers ur Gita-govinda som var helt avpassad efter Herrens känslor. Caitanya Mahaprabhu uppvisade sedan hänryckningens förvandlingar, såsom bhavodaya, bhava-sandhi, bhava-sabalya osv. Herren upplevde alla de åtta slagen av förvandlingar, och Han fann stort behag i dem.

Caitanya-caritamrita
Antya-lila Kapitel 15

Inga kommentarer: