torsdag 3 januari 2008

Lekar med Jagadananda och Raghunatha Bhatta


Srila Bhaktivinoda Thakura ger i sin Amrita-pravaha-bhasya följande sammanfattning av kapitel tretton: Jagadananda tillverkade en kudde och en tunn madrass åt Sri Caitanya Mahaprabhu, då han menade att det var obekvämt för Herren att sova på bananträdsbark. Herren tog emellertid inte emot dessa gåvor. Svarupa Damodara Gosvami tillverkde då en annan kudde och madrass av finhackade bananblad, och under starka protester tog Herren till slut emot dem. Med Sri Caitanya Mahaprabhus tillåtelse begav sig Jagadananda Pandita till Vrindavana, där han tillsammans med Sanatana Gosvami samtalade om många ämnen rörande hängivenhet. Det uppstod också en diskussion kring Mukunda Sarasvatis klädnad. NärJagadananda återvände till Jagannatha Puri överlämnade han några gåvor från Sanatana Gosvami till Herren Caitanya, och vid dennna tidpunkt inträffade också händelsen med pilu-frukten.
.
En gång försjönk Sri Caitanya Mahaprahbu i hänryckning av att höra en dava-dasis sång. Omedveten om vem som sjöng sprang Han i hennes riktning genom taggiga buskar, men när Govinda upplyste Honom om att det var en kvinna som sjöng stannade Han omedelbart. Genom denna händelse instruerade Sri Caitanya Mahaprabhu alla om att sannyasier och vaisnaver inte bör höra kvinnors sång.
.
Efter att ha avslutat sin utbildning lämnade Raghunatha Bhatta Gosvami Varanasi och begav sig till Jagannatha Puri. På vägen mötte han Ramadasa Visvasa Pandita. Visvasa Pandita var mycket stolt över sin lärdom, och eftersom han var en impersonalist mottogs han inte särskilt väl av Sri Caitanya Mahaprabhu. En överblick över en del av Raghunatha Bhatta Gosvamis liv utgör slutet av detta kapitel.
.
Caitanya-caritamrita
Antya-lila kapitel 13
.
Raghunatha Bhatta brukade varken lyssna till eller tala om något som rörde den materiella världen. Han brukade helt enkelt diskutera om Krishna och dyrka Herren dag och natt.
.
Han lyssnade aldrig till förolämpningar av en vaisnava eller klander av en vaisnavas dåliga uppträdande. Det enda han visste var att alla var engagerade i Krishnas tjänst; han förstod inte något annat.
.
Raghunatha Bhatta gjorde aldrig något som skadade en vaisnava. Han försummade med andra ord aldrig tjänsten till Herren, och han överskred heller aldrig reglerna och föreskrifterna för en ren vaisnava. Det är en vaisnava-acaryas plikt att hindra sina lärjungar och efterföljare från att bryta mot principerna för en vaisnavas uppträdande. Han måste ständigt råda dem att strikt följa de reglerande principerna, vilka kommer att skydda dem från att falla ned. Trots att en vaisnava-predikant ibland kan kritisera andra undvek Raghunatha Bhatta detta. Även om någon vaisnava verkligen hade begått ett misstag kritiserade Raghunatha Bhatta honom inte. Han såg endast att alla var engagerade i Krishnas tjänst. Detta är en maha-bhagavatas ställning. Faktum är, att till och med en person som tjänar maya i en högre mening också är en tjänare till Krishna. Eftersom maya är Krishnas tjänare, tjänar man Krishna indirekt genom att tjäna maya. Det sägs därför:
.
keha mane, keha mane, saba tanra dasa
ye na mane, tara haya sei pape nasa
.
"En del accepterar Honom medan andra inte gör det, men ändå är alla Hans tjänare. Den som inte acccepterar Honom kommer emellertid att bli krossad av sina syndfulla handlingar."
(Cc Adi-lila 6.85)
13.132-133

Inga kommentarer: