tisdag 8 januari 2008

Herren Caitanyas ofattbara beteende


Följande sammanfattning av kapitel nitton ges av Srila Bhaktivnoda Thakura i hans Amrita-pravaha-bhasya:

Varje år bad Sri Caitanya Mahaprahbu Jagadananda Pandita att med gåvor i form av tyger och prasada besöka Hans mor i Navadvipa. Efter ett sådant besök återvände Jagadananda Pandita till Puri med en sonett som Advaita Acarya hade skrivit. När Caitanya Mahaprabhu läste denna, blev Hans hänryckning så stor, att alla de gudshängivna fruktade att Herren mycket snart skulle gå hädan. Herrens tillstånd var så allvarligt, att Han om natten fick blåmärken och blodigt ansikte genom att stryka det mot väggarna. För att få slut på detta bad Svarupa Damodara Sankara Pandita att tillbringa natten i samma rum som Herren.
.

Detta kapitel skildrar också hur Herren Sri Caitanya Mahaprabu gick in i Jagannatha-vallabha-trädgården under fullmånenatten i Vaisakha (april-maj) och erfor olika slags transcendentala hänryckningar. Överväldigad av hänryckt kärlek på grund av att Han plötsligt såg Herren Sri Krishna under ett asoka-träd, uppvisade Han olika symptom på andlig galenskap.
.
Caitanya-caritamrita
Antya-lila Kapitel 19

Inga kommentarer: