torsdag 3 januari 2008

Herrens mellanhavanden med Jagadananda Pandita


Följande summering av detta tolfte kapitel ges av Srila Bhaktivinoda i hans Amrita-pravaha-bhasya: I detta kapitel diskuteras de kroppsliga förändringar som Sri Caitanya Mahaprabhu på grund av hänryckt kärlek uppvisade dag och natt. De hängivna från Bengalen färdades än en gång till Jagannatha Puri för att träffa Herren. Som vanligt var deras ledare Sivananda Sena, som reste tillsammans med sin hustru och sina barn. Eftersom planeringen försenades under resan och Herren Nityananda inte hade någon lämplig plats att bo på, blev Han något upprörd. Han blev således mycket arg på Sivananda Sena, som ansvarade för gruppen, och sparkade honom i kärleksfull ilska. Sivananda Sena kände sig ytterst gynnad över att ha blivit sparkad av Nityananda Prabhu, men hans systerson Srikanta Sena blev upprörd och lämnade därför sällskapet. Han träffade Sri Caitanya Mahaprabhu i Jagannatha Puri innan resten av gruppen anlände.

Det året gick även en hängiven vid namn Paramesvara dasa Modaka tillsammans med sin familj för att träffa Herren Caitanya i Jagannatha Puri. De hängivna böjd ofta in Herren att komma och äta hos dem. När Herren tog farväl av dem alla talade Han mycket behagligt till dem. Året innan hade Jagadananda Pandita blivit sänd till Sacimata med prasada och tyg. Detta år återvände han till Puri med en stor kruka full av blomsterparfymerad olja för att massera Herrens huvud. Herren tog emellertid inte emot oljan, och på grund av denna vägran slog Jagadananda Pandita sönder krukan inför Honom och började fasta. Herren försökte lugna honom och bad Jagadananda Pandita att laga i ordning mat. Jagadananda Pandita blev så nöjd när Sri Caitanya Mahaprahbu accepterade hans kokkonst att han avbröt sin fasta.

Caitanya-caritamirta
Antya-lila Kapitel 12
.
Jagadananda Pandita vistades i Sivananda Senas hem en tid, och de tillredde omkring sexton seer med parfyrmerad sandelträolja.
.
De fyllde en stor lerkruka med den väldoftande oljan, och med stor omsorg tog Jagandananda Pandita med den till Nilacala, Jagannatha Puri.
.
Denna olja anförtroddes åt Govinda, och Jagadananda bad honom:"Var snäll och smörj in Herrens kropp med denna olja."
.
Govinda sade därför till Sri Caitanya Mahaprabhu :"Jagadananda Pandita har fört hit parfymerad sandelträolja."
.
"Det är hans önskan att Du, Herre, smörjer en liten mängd av denna olja på Ditt huvud, så att blodtrycket orsakat av galla och luft skall minska avsevärt."
.
"Han framställde en stor kruka full av denna olja i Bengalen, och med stor omsorg har han fört den hit."
Herren svarade."En sannyasi har ingen användning för olja, speciellt inte parfymerad olja som den här. Ta ut den omedelbart."
.
"Skänk denna olja till Jagannathatemplet, där den kan användas i oljelamporna. På detta sätt kommer Jagadanandas arbete med att framställa oljan att krönas med fullständig framgång."
.
När Govinda vidarebefordrade detta meddelande till Jagadananda Pandita, förblev Jagadananda tyst och sade inte ett enda ord.
.
När tio dagar hade förflutit sade Govinda åter till Sri Caitanya Mahaprabhu:"Det är Jagadananda Panditas önskan att Du tar emot oljan, Herre."
.
När Herren hörde detta sade han argt:"Varför inte anställa en massör för att massera Mig?"
.
"Har Jag tagit sannyasa för att njuta av sådant? Att ta emot denna olja skulle bringa Mitt fördärv, och ni skulle alla skratta."
.
Sri Caitanya Mahaprabhu förklarade Sig Själv vara en strikt sannyasi. En sannyasi förväntas inte ta emot hjälp från någon. Att engagera en massör i att ge Honom massage skulle visa på ett beroende av andra. Sri Caitanya Mahaprabhu önskade mycket strikt följa principen att inte ta emot någons hjälp för Sin egen kroppsliga bekvämlighets skull.
.
"Om någon gick förbi på vägen och kände doften från denna olja på Mitt huvud skulle han tro att Jag är en dari-sannyasi, en tantra-sannyasi som håller sig med kvinnor."
.
Då Govinda fick höra dessa Sri Caitanya Mahaprabhus ord blev han tyst. Nästa morgon gick Jagadananda för att träffa Herren.
.
Sri Caitanya Mahaprabhu sade till Jagadananda Pandita:"Min käre Pandita, du har tagit med dig olja till mig från Bengalen, men eftersom Jag befinner Mig i försakelsens livsordning kan Jag inte ta emot den."
.
"Överlämna oljan till Jagannathas tempel, så att den kan användas till oljelamporna. På detta sätt kan ditt arbete med att framställa oljan bära frukt."
.
Jagadananda Pandita svarade:"Vem har berättat alla dessa uppdiktade historier för Dig? Jag har aldrig tagit med mig någon olja från Bengalen."
.
Med dessa ord tog Jagadananda Pandita krukan med olja från rummet och krossade den genom att kasta den på gårdsplanen inför Sri Caitanya Mahaprahbu.
.
Efter att ha krossat krukan återvände Jagadananda Pandita till sitt rum, reglade dörren och lade sig ner.
.
Tre dagar senare gick Sri Caitanya Mahaprabhu till dörren utanför hans rum och sade:"Min käre Jagadananda Pandita, var snäll och stig upp."
.
"Jag vill att du personligen tillagar Min lunch i dag. Jag skall nu gå för att se Herren i templet och kommer att återvända vid middagstid."
.
När Sri Caitanya Mahaprahbu hade sagt detta och gått Sin väg, steg Jagadananda Pandita upp från sin bädd, badade och började tillreda olika grönsaker.
.
Efter att ha avslutat Sina rituella plikter vid middagstid anlände Herren för att äta lunch. Jagadananda Pandita tvättade Herrens fötter och erbjöd Honom en sittplats.
.
Han hade kokat ris av hög kvalitet, och blandat det med ghi och lagt det i en stor hög på ett bananblad. Där fanns också olika slags grönsaker, som lagts upp i skålar gjorda av bananträdsbark och placerats runtomkring.
.
På riset och grönsakerna fanns tulasiblommor, och framför Herren stod kakor, sött ris och annan prasada från Jagannahta.
.
Herren sade:"Lägg upp ytterligare en portion ris och grönsaker på ett nytt blad, så att du och Jag kan äta lunch tillsammans idag."
.
Sri Caitanya Mahaprabhu höll Sina händer lyfta och rörde inte prasadan förrän Jagadananda Pandita med stor tillgivenhet och kärlek sade följande ord.
.
"Var vänlig och hedra först prasada Själv, så skall jag äta senare. Jag skall inte gå emot Din önskan."
.
Lycklig till sinnes började Herren Caitanya då äta Sin lunch. När Han hade smakat grönsaksanrättningarna började Han åter tala.
.
Han sade:"Till och med när du lagar mat i en arg sinnestämning, blir maten mycket smaklig. Detta visar hur nöjd Krishna är med dig."
12.102-131
.
De tillgivna kärleksutbytena mellan Jagadananda Pandita och Sri Caitanya Mahaprabhu fortsatte på detta sätt, precis som i förhållandet mellan Satyabhama och Herren Krishna, som skildras i Srimad-Bhagavatam.
.
Vem kan uppskatta vidden av Jagadananda Panditas goda lycka? Han är själv exemplet på sin egen stora lyckosamhet.
.
Alla som hör talas om det kärleksfulla utbytet mellan Jagadananda Pandita och Sri Caitanya Mahaprabhu eller läser Jagadanandas bok Prema-vivarta kan förstå vad kärlek är. De uppnår dessutom hänryckt kärlek till Krishna.
.
Ordet vivarta betyder att acceptera att någonting är motsatsen till vad det tycks vara. Jagadananda Pandita verkade här vara mycket arg, men denna ilska var en manifestation av hans stora kärlek för Sri Caitanya Mahaprahbu. Prema-vivarta är också namnet på en bok som skrivits av Jagadananda Pandita. Caitanya-caritamritas författare, Krishnadasa Kaviraja Gosvami, använder därför orden prema-vivarta för att syfta på en person som läser denna bok eller hör talas om Jagadananda Panditas förhållande till Sri Caitanya Mahaprabhu. I båda fallen uppnår personen i fråga mycket snart kärlek til Krishna.
12.152-154

Inga kommentarer: