fredag 7 december 2007

De sextioen förklaringarna av Atmarama-versen


Srila Bhaktivinoda Thakura ger i sin Amrita-pravaha-bhasya följande sammanfattning av detta kapitel:

På Sri Sanatana Gosvamis anmodan förklarade Sri Caitanya Mahaprabhu den välkända versen i Srimad-Bhagavatam som börjar atmaramas ca munayo. Han förklarade denna vers på sextioen olika sätt. Han analyserade varje ord och beskrev varje ord med dess olika bibetydelser. Genom att lägga till orden ca och api beskrev han versens alla olika innebörder. Han avslutade sedan med att säga, att alla klasser av transcendentalister (jnanier, karmier och yogier) använder denna vers enligt sin egen tolkning, men han påpekade, att om de gav upp denna metod och överlämnade sig till Krishna, vilket antyds i själva versen, så skulle de kunna förstå versens verkliga innebörd. I detta sammanhang berättade Sri Caitanya Mahaprabhu om hur den store vismannen Narada omvände en jägare till en vaisnava, samt hur detta uppskattades av Naradas vän Parvata Muni. Sedan frambar Sanatana Gosvami en bön til Sri Caitanya Mahaprabhu, och Sri Caitanya Mahaprabhu redogjorde för Srimad-Bhagavatams härlighet. Efter detta gav Herren till Sanatana Gosvami grundprinciperna för Hari-bhakti-vilasa, vilka Sanatana Gosvami senare utvecklade till något som blev alla vaisnavers förhållningsregler.
Caitanya-caritamrita
Madhya-lila Kapitel 24
.

"Jag skall nu berätta historien om hur en jägare blev en stor gudshängiven genom att umgås med en sådan upphöjd personlighet som Narada Muni. Från denna berättelse kan man förstå det stora i att umgås med rena gudshängivna.

"En gång, efter det att han besökt Herren Narayana i Vaikuntha, begav sig det stora helgonet Narada till Prayaga för att bada vid sammanflödet av de tre floderna Ganges, Yamuna och Sarasvati."

"Narada Muni såg att en hjort låg på stigen genem skogen och att den var genomborrad av en pil. Dess ben var brutna och den vred sig av smärta."

"Längre fram såg Narada Muni ett vildsvin som var genomborrat av en pil. Dess ben var också brutna, och det vred sig av smärta."

"När han gick längre, såg han en kanin som också led. Narada Muni plågades oerhört i sitt hjärta av att se levande varelser lida på det sättet."

"När Narada Muni kom längre såg han en jägare bakom ett träd. Denne jägare höll pilar i handen, och han var beredd att döda fler djur."

"Jägarens kropp var svart, han hade rödaktiga ögon, och han såg skräckinjagande ut. Det var som om dödsguden Yamaraja stod där med båge och pilar i händerna."

"När Narada Muni lämnade skogsstigen och gick till jägaren, fick alla djuren syn på jägaren och flydde genast därifrån."

"Eftersom alla djuren flydde ville jägaren tillrättavisa Narada med okvädesord, men på grund av Naradas närvaro kunde han inte säga något smädande."

"Jägaren sade till Narada Muni:"O gosvami! O store helgon! Varför har du avvikit från den vanliga stigen genom skogen och kommit till mig? Alla djur som jag jagar har nu flytt, bara på grund av att de fick se dig."

"Narada Muni svarade:"Jag har lämnat stigen för att komma till dig och skingra ett tvivel som finns i mitt sinne."

"Jag undrade huruvida alla vildsvin och andra djur som ligger halvdöda tillhör dig. "Jägaren svarade:"Ja, det är som du säger."

"Narada Muni frågade sedan:"Varför dödar du inte djuren fullständigt? Varför lämnar du dem halvdöda genom att genomborra deras kroppar med pilar?"

"Jägaren svarade:"O du heliga person! Mitt namn är Mrigari, djurens fiende. Min fader lärde mig att döda dem på detta sätt."

"När jag ser halvdöda djur lida, erfar jag stor glädje."

"Narada Muni sade sedan till jägaren:"Det är något som jag önskar be dig om." Jägaren svarade."Du kan ta vilket djur du vill eller något annat som du önskar."

"Jag har många skinn om du önskar ett sådant. Jag skall skänka dig antingen ett hjortskinn eller en tigerfäll."

"Narada Muni sade:"Jag vill inte ha något av dessa skinn. Jag ber dig endast om en välgärning."

"Jag ber dig från denna dag att du dödar djuren fullständigt och inte lämnar dem halvdöda."

"Jägaren svarade:"Min käre herre, vad är det som du ber mig om? Vad är det för fel att djuren ligger där halvdöda? Vill du vara snäll och förklara det för mig?"

"Narada Muni svarade:"Om du lämnar djuren halvdöda, så utsätter du dem medvetet för smärta. Därför kommer du själv att få erfara motsvarande lidande."

"Narada Muni fortsatte:"Min käre jägare! Ditt yrke är att döda djur. Det är en försyndelse å din sida, men när du medvetet utsätter dem för onödigt lidande genom att lämna dem halvdöda, så utsätter du dig för mycket svåra syndfulla återverkningar."

"Narada Muni fortsatte:"Alla de djur som du har dödat och åsamkat onödigt lidande kommer att i tur och ordning döda dig i ditt nästa liv och därefter i liv efter liv."

"På detta sätt, genom umgänget med den store vise Narada Muni, blev jägaren något medveten om sin syndfulla verksamhet. Han blev därför lite rädd som följd av sin försyndelser."

"Jägaren medgav sedan att han var övertygad om att han handlat syndfullt, och han sade."Jag har lärt mig detta från första början av min barndom. Nu undrar jag hur jag kan bli fri från följderna av dessa otaliga mängder av syndfulla gärningar."

"Jägaren fortsatte:"Var snäll och tala om för mig hur jag kan befrias från återverkningarna av mitt syndfulla liv. Nu överlämnar jag mig helt och hållet till dig och faller ner vid dina lotusfötter. Var snäll och befria mig från syndfulla återverkningar."

"Narada Muni försäkrade för jägaren:"Om du lyssnar till mina instruktioner, så skall jag finna ett sätt på vilket du kan befrias."

"Jägaren sade sedan:"Vadhelst du säger skall jag göra." Narada befallde honom genast:"För det första skall du bryta sönder din båge. Sedan skall jag tala om för dig vad som skall göras."

"Jägaren svarade."Om jag bryter sönder min båge, hur skall jag då kunna försörja mig? Narada Muni svarade:"Oroa dig inte! Jag skall varje dag ge dig all din mat."

"Efter att ha mottagit denna försäkran av den store vise Narada Muni, bröt jägaren sönder sin båge och föll genast ned vid helgonets lotusfötter och överlämnade sig till fullo. Efter detta lyfte Narada Muni upp honom med sin hand och gav honom instruktioner för andlig förkovran."
.
"Narada Muni gav sedan följande råd till jägaren:"Återvänd hem och skänk bort alla rikedomar du har till de rena brahmanerna, som känner den Absoluta Sanningen. Efter att ha fördelat dina rikdeomar bland brahmanerna bör både du och din hustru lämna hemmet och endast ta med er en klädnad var."
.
"Narada Muni fortsatte:"Lämna ditt hem och bege dig till floden. Där skall du bygga en liten hydda, och framför hyddan skall du odla en tulasiväxt på en upphöjd plattform."

"Efter att ha planterat tulasiträdet framför huset, skall du dagligen gå runt tulasiväxten och tjäna henne genom att ge henne vatten och andra ting, och du skall oupphörligt sjunga Hare Krishna-maha-mantrat."
.
"Narada Muni fortsatte:"Jag skall skicka tillräckligt med mat för er båda varje dag. Ni kan ta så mycket mat ni önskar."
.
"Sedan väckte den vise Narada till medvetande de tre djuren som var halvdöda. Sannerligen steg djuren upp och flydde snabbt därifrån."
.
"När jägaren såg de halvdöda djuren fly, slogs han sannerligen av häpnad. Sedan frambar han sina respektfulla vördnadsbetygelser till vismannen Narada och återvände hem."
.
"Efter allt detta begav sig Narada Muni till sin destination. Efter det att jägaren återvänt hem följde han exakt sin andliga mästares, Naradas, instruktioner."
.
"Nyheten att jägaren hade blivit vaisnava spred sig över hela byn. Sannerligen tog alla byborna med sig allmosor och gav dem till vaisnavan, som tidigare var jägare."
.
"På en dag fick de så mycket mat att det skulle räcka till mellan tio och tjugo personer, men jägaren och hans hustru tog bara emot så mycket som de kunde äta."
.
"En dag, medan han talade till sin vän Parvata Muni, bad Narada Muni Parvata att följa med honom och träffa sin lärjunge, jägaren."
.
"När de heliga vismännen kom till jägarens hem, kunde jägaren se dem på avstånd.""Med stor iver sprang jägaren mot sin andliga mästare, men han föll inte ned för att betyga sin vördnad, ty myror sprang fram och tillbaka kring hans fötter."
.
"När han fick se myrorna sopade jägaren bort dem med en bit av sin klädnad. Efter att ha rensat marken från myror föll han ned raklång för att betyga sin vördnad."
.
"Narada Muni sade:"Min käre jägare! Detta uppförande är inte alls förvånande. En person i gudshängiven tjänst blir automatiskt fri från våld. Han är bäst bland gentlemän."
.
"O jägare! Goda egenskaper, som tillämpandet av ickevålds-principen, som du har utvecklat, är inte särskilt förvånande, ty de som är engagerade i gudshängiven tjänst är aldrig benägna att på grund av illvilja utsätta andra för smärta."
.
"Jägaren tog sedan emot båda stora vismännen på gårdsplanen till sitt hus. Han lade ut en halmmatta för dem att sitta på, och med stor hängivenhet bad han dem att sitta ner."
.
"Sedan hämtade han vatten och tvättade med stor hängivenhet vismännens fötter. Sedan drack både mannen och hustrun vattnet och stänkte det på sina huvuden."
.
"När jägaren sjöng Hare Krishna-maha-mantrat inför sin andliga mästare skakade hans kropp, och tårar strömmade från hans ögon. Genomsyrad av hänryckt kärlek, sträckte han upp armarna och började dansa, under det att han svängde sina kläder upp och ner."
.
"När Parvata Muni såg jägarens symptom på hänryckt kärlek sade han till Narada:"Förvisso är du en önskesten."

"Parvata Muni fortsatte:"Min käre vän Narada Muni! Du prisas som vismannen bland halvgudarna. Tack vare din barmhärtighet kan till och med en lågättad person som denne jägare omedelbart bli fäst vid Herren Krishna."
.
"Narada Muni frågade sedan jägaren:"Min käre vaisnava"! Har du någon inkomst för ditt uppehälle? Jägaren svarade:"Min käre andliga mästare! Alla som du skickar ger mig någonting, när de kommer för att träffa mig."
.
"Den före detta jägaren sade."Var snäll och skicka inte så mycket säd. Sänd bara vad som är nödvändigt för två personer, inte mer."
.
"Narada Muni tyckte att det var bra att han inte önskade mer mat än vad som gick åt på en dag, och han välsignade honom genom att säga:"Du är gynnad av lyckan." Narada Muni och Parvata Muni försvann sedan från platsen."
.
"Tills nu har Jag berättat om händelsen med jägaren. Genom att höra denna berättelse kan man förstå inflytandet av att umgås med gudshängivna."
24.229-282

2 kommentarer:

.: Z :. sa...

hare bol! gillar den o snodde den till min blogg :P

.: Z :. sa...

för jag orkar inte ännu att ha vissa där läsandes