onsdag 26 december 2007

Haridasa Thakuras ärofulla egenskaper


Srila Bhaktivinoda Thakura ger följande sammanfattning av detta tredje kapitel i Antya-lila:

En vacker ung brahmana-flicka i Jagannatha Puri hade en mycket vacker son, som varje dag kom till Sri Caitanya Mahaprabhu. Damodara Pandita var emellertid inte särskilt förtjust i detta, och därför sade han till Sri Caitanya Mahaprabhu:"Om Du visar så stor kärlek för denne pojke, kommer människorna att ha tvivel om Din karaktär."
.
.
När Han fick höra dessa ord från Damodara Pandita, skickade Herren honom till Navadvipa för att se till hans moder, Sacidevi. Han bad också särskilt Damodara Pandita att påminna Hans moder om, att Han ibland kom till hennes hem för att ta emot maten hon offrade. Damodara Pandita följde Sri Caitanya Mahaprabhus order och gick till Navadvipa, och han tog med sig olika slags prasada från Herren Jagannatha.

Vid ett annat tillfälle frågade Sri Caitanya Mahaprabhu Haridasa Thakura, som var känd som Brahma Haridasa, hur yavanas, dvs personer som inte lever enligt den vediska kulturen, skulle kunna befrias i Kali-yuga. Haridasa Thakura svarade, att deras befrielse skulle bli möjlig om de mycket högt sjöng Hare Krishna-mantrat, ty genom att lyssna till när Hare Krishna-mantrat sjungs högt, om blott med ett litet mått av förverkligande skulle de kunna hjälpas.

Efter att ha skildrat denna händelse skriver författaren till Caitanya-caritamrita också hur Haridasa Thakura testades vid Benapola, en by i närheten av Santipura. En person vid namn Ramacandra Khan, som avundades Haridasa Thakura, skickade en prostituerad kvinna till honom för att försöka få honom förförd och förtalad, men tack vare Haridasa Thakuras barmhärtighet blev till och med den prostituerade befriad. Eftersom han begick en försyndelse mot en ren vaisnava blev Ramacandra Khan senare förbannad av Nityananda Prabhu, och bringades därigenom på fall.
Från Benapola gick Haridasa Thakura till en by som heter Candapura, där han bodde i Balarama Acaryas hus. Därefter mottogs Haridasa Thakura av två bröder, Hiranya och Govardhana Majumadara, men under en diskussion hädades han av en kast-brahmana, som hette Gopala Cakravarti. På grund av denna försyndelse bestraffades Gopala Cakravarti genom att han fick spetälska.

Haridasa Thakura lämnade senare Candapura och kom till Advaita Acaryas hus, där han testades av Mayadevi, personifieringen av den yttre energin. Hon mottog också hans ynnest genom att välsignas med sjungandet av Hare Krishna-maha-mantrat.

Caitanya-caritamrita
Antya-lila Kapitel 3


Haridasa Thakura byggde en hydda i en enslig skog. Där planterade han en tulasiväxt, och framför tulasin brukade han recitera Herrens heliga namn 300 000 gånger om dygnet. Han reciterade hela dagen och natten.

För att vidmakthålla sin kropp brukade han gå till en brahmanas hus och be om lite mat. Han hade en sådan andlig utstrålning, att alla människorna i närheten dyrkade honom.

En godsägare vid namn Ramacandra Khan var skatteindrivare (zamindar) för det distriktet. Han avundades vaisnaver och var därför en stor ateist.

Ramacandra Khan kunde inte tolerera att man visade sådan respekt för Haridasa Thakura, och därför gjorde han upp olika planer för att vanära honom.

Inte på något sätt kunde han hitta några fel i Haridasa Thakuras karaktär. Därför kallade han till sig några av traktens prostituerade och började göra upp planer för att rubba förtroendet för Haridasas helighet.

Ramacandra Khan sade till de prostituerade:"Det finns en tiggarmunk vid namn Haridasa Thakura. Jag vill att ni alla hittar på ett sätt att få honom attt göra avsteg från sina löften om självtukt."

Bland de prostituerade utvaldes en attraktiv, ung flicka. "Jag skall attrahera Haridasa Thakuras sinne", lovade hon, "inom tre dagar".

Ramacandra Khan sade till den prostituerade:"Min konstapel kan följa med dig så att han sån snart han ser dig tillsammans med Haridasa Thakura kan arrestera honom och för er båda till mig."

Den prostituerade svarade:"Låt mig först ha umgänge med honom en gång: sedan, den andra gången, skall jag ta med mig din konstapel, så att han kan arresteras."

Efter att ha satt på sig mycket attraktiva kläder, gick den prostituerade på natten till Haridasa Thakuras hydda, och hon var mycket glad.

Efter att ha betygat sin vördand för tulasiväxten gick hon in genom Haridasa Thakuras dörr. Hon frambar sin vördnadsbetygelser till honom och förblev stående där.

Hon exponerade en del av sin kropp och satte sig i dörröppningen, varvid hon talade till honom i mycket ljuva ordalag.

"Min käre Thakura! O store förkunnare och hängivne! Du är så vackert byggd, och du befinner dig i din begynnande ungdom. Vilken kvinna skulle kunna behärska sitt sinne efter att ha sett dig?"

"Jag är angelägen om att förenas med dig. Mitt sinne åtrår detta. Om jag inte får dig, kommer jag inte att kunna uppehålla mitt liv."

Haridasa Thakura svarade."Jag skall utan tvivel acceptera dig, men du måste vänta tills jag har slutat recitera mitt föreskrivna antal varv på radbandet. Tills dess ber jag dig att sitta ner och lyssna till reciterandet av det heliga namnet. Så snart jag är klar skall jag uppfylla din önskan."

Efter attt ha hört detta satt den prostituerade kvar där medan Haridasa Thakura reciterade på sitt radband tills morgonljuset kom.

När hon såg att det var morgon steg den prostituerade upp och gav sig iväg. Hon kom till Ramacandra Khan och upplyste honom om alla nyheter.

"Idag har Haridasa Thakura lovat att njuta tillsammans med mig. I morgon kommer jag med säkerhet att ha umgänge med honom."

Följande natt, när den prostituerade kom tillbaka, gav Haridasa Thakura många försäkringar till henne.

"Igår natt blev du besviken. Var snäll och förlåt mig för min förseelse. Jag skall förvisso ta emot dig."

"Var snäll och sitt ner och lyssna till sjungandet av Hare Krishna-maha-mantrat tills mitt regelbundna reciterande avslutats. Sedan kommer med säkerhet din önskan att uppfyllas."

Efter att ha betygat sin vördnad för tulasiväxten och Haridasa Thakura satte hon sig vid dörren. Hon hörde Haridasa Thakura recitera Hare Krishna-mantrat, och hon sjöng också själv:"O min Herre Hari! O min Herre Hari!
.
Här kan man klart se hur en vaisnava befriar en fallen själ med hjälp av ett transcendentalt knep. Den prostituerade kom för att förorena Haridasa Thakura, men han såg det som en plikt att befria den prostituerade. Metoden för befrielse är mycket enkel, vilket klart demonstreras här. Den prostituerades kontakt med Haridasa Thakura var baserad på tro och vördnad, och Haridasa Thakura behandlade hennes materiella önskan genom att sjunga Hare Krishna-maha-mantrat. Fastän den prostituerade hade ett annat motiv kom hon på något sätt i kontakt med en vaisnava och tillfredsställde honom genom att imitera hans reciterande."O min Herre Hari! O min Herre Hari!" Slutsatsen är den, att kontakt med en vaisnava, sjungandet av Herrens heliga namn och frambärandet av vördnadsbetygelser till tulasi-växten eller en vaisnava alla leder till att man blir en transcendental hängiven, fullständigt renad från materiell besmitttelse.

När natten nådde sitt slut blev den prostituerade rastlös. Haridasa Thakura såg detta och talade till henne på följande sätt.

"Jag har avlagt ett löfte att recitera tio miljoner namn på en månad. Jag har avlagt detta löfte, men nu närmar det sig slutet."

"Jag trodde att jag idag skulle kunna avsluta mitt utförande av yajna, dvs mitt reciterande av Hare Krishna-mantrat. Jag försökte mitt bästa att recitera det heliga namnet hela natten, men ändå blev jag inte klar."

"I morgon kommer jag med säkerhet att vara klar, och mitt löfte kommer att ha uppfyllts. Då kommer det att bli möjligt för mig att njuta tillsammans med dig i full frihet."

Den prostituerade återvände till Ramacandra Khan och upplyste honom om vad som hade hänt. Följande dag kom hon tidigare, vid kvällens början, och stannade hos Haridasa Thakura.

Efter att ha betygat sin vördnad för tulasiväxten och Haridasa Thakura satte hon sig ner vid ingången till rummet. Sålunda började hon lyssna till Haridasa Thakuras sjungande, och hon sjöng också själv Herrens heliga namn."Hari, Hari".

"Idag kommer det att bli möjligt för mig att avsluta mitt reciterande", sade Haridasa Thakura. "Sedan skall jag tillfredsställa alla dina begär."

Natten nådde sitt slut medan Haridasa Thakura reciterade, men tack vare kontakten med honom hade den prostituerades sinne förändrats.
.
Den prostituerade, som renats, föll ner vid Haridasa Thakuras lotusföttter och erkände att hon anlitats av Ramacandra Khan för att befläcka Haridasa.
.
"Eftersom jag har ägnat mig åt prostitution", sade hon, "har jag begått otaliga syndfulla gärningar. O herre! Var barmhärtig mot mig! Befria min fallna själ!"
.
Haridasa Thakura svarade:"Jag vet allt om Ramacandra Khans konspiration. Han är ingenting annat än en okunnig dåre. Därför känner jag ingen olycka som följd av hans beteende."
.
"Jag skulle ha lämnat denna plats omedelbart på den dagen som Ramacandra Khan planerade sin intrig mot mig, men eftersom du kom till mig stannade jag här i tre dagar för att befria dig."
.
Den prostituerade sade."Var snäll och agera som min andlige mästare! Undervisa mig om vad som är min plikt, genom vilken jag kan befrias från den materiella tillvaron!"
.
Haridasa Thakura svarade:"Gå genast till ditt hem och skänk alla dina ägodelar till brahmanerna. Kom sedan tillbaka till detta rum och stanna här för alltid i Krishnamedvetande."
.
"Sjung ständigt Hare Krishna-mantrat och utför tjänst till tulasiväxten genom att vattna henne och frambära böner till hennne. På detta sätt kommer du mycket snart att få möjlighet att ta din tillflykt till Krishnas lotusfötter."
.
Efter att på detta sätt ha undervisat den prostituerade om metoden att sjunga Hare Krishna-mantrat, ställde sig Haridasa Thakura upp och gav sig iväg därifrån, oavbrutet sjungande "Hari, Hari".
.
.
Därefter följde den prostituerade sin andlige mästares befallning och skänkte alla sina ägodelar till brahmanerna.
.
Enligt vaisnava-principerna rakade den prostituerade sitt huvud, och hon stannade i det rummet, klädd i endast ett tygstycke. Hon följde sin andlige mästare i spåren och började recitera det heliga namnet 300 000 gånger om dagen. Hon reciterade hela dagen och natten.
.
Hon följde sin andlige mästare i spåren och dyrkade tulasiväxten. I stället för att äta regelbundet tuggade hon den mat som hon råkade få som allmosor, och om ingen skänkte någonting brukade hon fasta. Genom att sålunda äta sparsamt övervann hon sina sinnen, och så snart hennes sinne var behärskade, uppenbarade sig i hennes person tecken på kärlek till Gudomen.
.
På så sätt blev den prostituerade en prisad gudshängiven. Hon blev mycket högt utvecklad i andligt liv, och många ståndaktiga vaisnaver brukade komma dit och träffa henne.
.
Ståndaktiga, långt framskridna vaisnava-hängivna är inte intresserade av att träffa prostituerade, men om en prostituerad eller någon annan fallen själ blir en vaisnava, blir ståndaktiga vaisnaver intresserade av att träffa dem. Vem som helst kan omvändas till vaisnava om han eller hon följer vaisnava-principerna. En gudshängiven som följer dessa principer befinner sig inte längre på det materiella planet. Därför är det ens strikta fasthållande vid principerna som bör beaktas, inte ens födelseland. En vaisnava är en vaisnava och bör därför visas all repekt som kommer en vaisnava till del.
.
Alla blev förvånade när de såg den prostituerades upphöjda karaktär. Alla lovprisade Haridasa Thakuras inflytande och betygade honom sin vördnad.
.
Det sägs: phalena pariciyate. "Man når sitt erkännande alltefter ens handlingars resultat." I vaisnava-samhället finns många slags vaisnaver. Somliga kallas gosvamier, vissa kallas svamier, andra är prabhus, och somliga är prabhupada. Man erkänns emellertid inte bara enligt sådana namn. En andlig mästare erkänns om verklig guru, när det är tydligt att han kan förändra karaktären hos sin lärjunge. Haridasa Thakura förändrade verkligen karaktären hos den prostituerade kvinnan. Människorna uppskattade detta mycket, och därför frambar de alla sin vördnadsbetygelser till Haridasa Thakura och lovprisade honom.
3.100-143

Inga kommentarer: