torsdag 6 december 2007

Herren Caitanya undervisar Sanatana GosvamiI sin Amrita-pravaha-bhasya sammanfattar Bhaktivinoda Thakura detta kapitel på följande sätt. När Srila Sanatana Gosvami hölls fängslad av Nawab Hussain Shah, fick han genom ett meddelande från Rupa Gosvami reda på att Sri Caitanaya Mahaprabhu hade begett Sig till Mathura. Då började Sanatana Gosvami fresta fängelsechefen med lockande förslag och mutor. När fångvaktaren hade fått sjutusen guldmynt släpptes Sanatana Gosvami fri. Därefter tog han sig över Ganges och flydde. Han åtföljdes av en av sina tjänare, Isana, som hade med sig åtta guldmynt. Sanatana Gosvami och hans tjänare tillbringade natten på ett litet hotell på vägen till Benares. Hotellägaren visste att Sanatana Gosvami och hans tjänare hade åtta guldmynt, och han beslöt sig för att döda dem och att ta pengarna. Medan han smidde dessa planer tog hotellägaren emot dem som aktingsvärda gäster. Sanatana Gosvami frågade emellertid sin tjänare hur mycket pengar denne hade, och tog sju guldmynt från honom. Dessa erbjöd Sanatana hotellägaren. Således hjälpte hotellägaren dem att komma till den bergiga trakt, som sträcker sig mot Varanasi. Sanatana Gosvami träffade på vägen sin svåger, Srikanta, i Hajipura, och när Srikanta hade fått höra allt om Sanatanas bekymmer, hjälpte han honom. Sålunda kom Sanatana Gosvami slutligen fram till Varanasi och ställde sig utanför Candrasekharas dörr. Caitanya Mahaprabhu kallade in honom och uppmanade honom att byta kläder, så att han skulle se litet prydligare ut. Han bar ett gammalt kläde, som han hade fått av Tapana Misra. Senare bytte han ut sin värdefulla filt mot ett slitet täcke. Detta gjorde att Sri Caitanya Mahaprabhu blev mycket nöjd med honom, och sålunda fick Sri Sanatana Gosvami ta emot kunskap om den Absoluta Sanningen från Herren Själv.Det första de diskuterade var de levande varelsernas verkliga natur, och Sri Caitanya Mahaprabhu förklarade för Sanatana Gosvami hur den levande varelsen är en av Herren Krishnas energier. Därefter förklarade Herren den hängivna tjänstens metod. Medan de diskuterade den Absoluta Sanningen, Sri Krishna, beskrev Herren Brahman, Paramatma och Bhagavan, samt Herrens deluppenbarelser svayam-rupa, tad-ekatma och avesa, vilka delas upp i underavdelningarna vaibhava och prabhava. På detta sätt beskrev Herren den Högsta Personliga Gudens många uppenbarelseformer. Han beskrev också Guds inkarnationer i den materiella världen, inkarnationer som purusa-avatarer, manvantara-avatarer, guna-avatarer och saktyavesa-avatarer. Herren talade också om hur Krishnas ålder uppdelas i olika perioder, såsom balya och pauganda, samt om de lekar, som hör till olika åldrar. Han förklarade hur Krishna erhöll Sin bestående gestalt när Han nådde ynglingaåldern. På detta sätt förklarade och beskrev Sri Caitanya Mahaprabhu allt för Sanatana Gosvami.

Caitanya-caritamrita
Madhya-lila Kapitel 20


"I Kalis tidsålder lovsjunger intelligenta personer gemensamt för att dyrka Guds inkarnation, som oavbrutet sjunger Krishnas namn. Fastän Hans hy inte är svart, är Han Krishna Själv. Han åtföljs av Sina följeslagare, tjänare, vapen och förtroliga följeslagare."

"I de andra tre yuga-åldrarna - Satya, Treta och Dvapara - utför folk olika slag av andlig verksamhet. Vadhelst de uppnår på detta sätt kan de uppnå i Kali-yuga genom att helt enkelt sjunga Hare Krishna-maha-mantrat."

"Min käre konung, fastän Kali-yuga är full av brister, finns det ändå en god egenskap hos denna tidsålder. Det är att man genom att helt enkelt sjunga Hare Krishna-maha-mantrat kan bli fri från materiell träldom och förflyttas till det transcendentala riket."

"Alla resultat, som i Satya-yuga uppnåddes genom meditation på Visnu, i Treta-yuga genom utförandet av offer och i Dvapara-yuga genom tjänandet av Herrens lotusfötter, kan också erhållas i Kali-yuga genom att man helt enkelt sjunger Hare Krishna-maha-mantrat."

"Personer, som är upphöjda och mycket begåvade, och intresserar sig för livets väsentligheter, känner till Kali-yugas goda egenskaper. Sådana personer dyrkar Kali-åldern, ty i denna tidsålder kan man genom att helt enkelt sjunga Hare Krishna-maha-mantrat göra framsteg i andlig kunskap och uppnå livets mål."
20.342-345, 347

Inga kommentarer: