söndag 30 december 2007

Mötet mellan Herren Caitanya och Vallabha Bhatta


Srila Bhaktivinoda Thakura ger i sin Amrita-pravaha-bhasya följande sammanfattning av det sjunde kapitlet:

I detta kapitel skildras Herren Sri Caitanya Mahaprabhus möte med Vallabha Bhatta. Dessa två personligheter skämtade med varandra, och detta ledde till att Sri Caitanya Mahaprabhu tillrättavisade Vallabha Bhatta och med ett sympatiskt sinnelag accepterade en inbjudan från honom. Sri Caitanya Mahaprabhu hade tidigare sett att Vallabha Bhatta var mycket fäst vid Gadadhara Pandita. Därför agerade Han som Han vore missnöjd med Gadadhara Pandita. Senare, när Vallabha Bhatta blev mer förtrogen med Herren, gav Herren honom rådet att ta emot instruktioner från Gadadhara Pandita. Sålunda uttryckte Herren Sina känslor av kärlek för Gadadhara Pandita.

Caitanya-caritamrita
Antya-lila Kapitel 7Medveten om att Vallabha Bhattas hjärta var fyllt med högmod, talade Sri Caitanya Mahaprabhu dessa ord och antydde därmed hur man kan lära sig något om gudshängiven tjänst.

Vallabha Bhatta var mycket stolt över sin kunskap om gudshängiven tjänst, och därför önskade han tala om Herren Sri Caitanya Mahaprahbu utan att förstå Herrens ställning. Av denna anledning antydde Herren på många olika sätt, att om Vallabha Bhatta önskade veta vad gudshängiven tjänst verkligen är, måste han lära sig det från alla de omnämnda gudshängivna personerna, med början från Advaita Acarya, Herren Nityananda, Sarvabhauma Bhattacarya och Ramananda Raya. Svarupa Damodara har i detta sammanhang sagt, att om man önskar lära sig innebörden av Srimad-Bhagavatam, måste man ta lärdom från en förverkligad själ. Man får inte i sitt högmod tro, att man kan förstå den transcendentala, kärleksfulla tjänsten till Herren genom att endast läsa böcker. Man måste bli tjänare till en vaisnava. Narottama dasa Thakura har bekräftat: chadiya vaisnava-seva nistara payeche keba "Man kan inte nå en transcendental ställning om man inte mycket troget tjänar en ren vaisnava." Man måste anlita en vaisnava-guru, och sedan måste man med hjälp av frågor och svar gradvis lära sig vad ren hängiven tjänst till Krishna är. Detta system kallas parampara.
7.53

Inga kommentarer: