lördag 29 december 2007

Ramananda Raya undervisar Pradyumna Misra


Srila Bhaktivinoda Thakura ger i sin Amrita-pravaha-bhasya följande sammanfattning av detta femte kapitel. Pradyumna Misra, som bodde i Srihatta, kom för att träffa Sri Caitanya Mahaprabhu och för att höra Honom beskriva Herren Krishna och Hans lekar. Herren sände honom emellertid till Srila Ramananda Raya. Srila Ramananda Raya tränade deva-dasi-dansöserna i templet, och när Pradyumna Misra fick höra talas om detta återvände han till Sri Caitanya Mahaprabhu. Herren beskrev emellertid utförligt Srila Ramananda Rayas egenskaper. Pradyumna Misra gick då åter för att träffa Ramananda Raya och från honom höra den transcendentala sanningen.
.
En brahmana från Bengalen författade ett drama om Sri Caitanya Mahaprabhus aktiviteter och begav sig till Jagannatha Puri för att visa det för Herrens följeslagare. När Herren Caitanyas sekreterare, Svarupa Damodara Gosvami, hörde detta drama kunde han skönja ett drag av mayavada-filosofi, och han påpekade detta för författaren. Trots att Svarupa Damodara förkastade hela skådespelet tillfredsställde han brahmanan genom att hänvisa till underliggande betydelser i introduktionsversen. Brahmana-poeten kände således stor tacksamhet gentemot Svarupa Damodara Gosvami, och han skar av sina familjeband och stannade kvar i Jagannatha Puri tillsammans med Sri Caitanya Mahaprabhus följeslagare.
.
Caitanya-caritamrita
Antya-lila Kapitel 5

Inga kommentarer: