lördag 29 december 2007

Raghunatha dasa Gosvami träffar Herren Caitanya


Bhaktivinoda Thakura har i sin Amrita-pravaha-bhasya givit följande sammanfattning av detta kapitel. När Herren Caitanya fick transcendental anfall av hänryckt kärlek blev Han omhändertagen av Ramananda Raya och Svarupa Damodara Gosvami, som tillfredsställde alla Hans önskningar. Raghunatha dasa Gosvami hade under en lång tid försökt nå Herren Caitanyas lotusfötter, och till slut lämnade han sitt hem och träffade Herren. När Sri Caitanya Mahaprabhu på Sin väg till Vrindavana kom till Santipura, erbjöd Raghunatha dasa Gosvami att överlämna sitt liv till Herrens lotusfötter. Under tiden hade dock en muslimsk tjänsteman blivit avundsjuk på Hiranya dasa, Raghunatha dasa Gosvamis farbror, och han förmådde en högt uppsatt rättstjänsteman att låta arrestera honom. Hiranya dasa lämnade då sitt hem, men tack vare Raghuantha dasa Gosvamis intelligens kunde missförståndet uppklaras. Raghunatha dasa begav sig därefter till Panihati, och i enlighet med Nityananda Prabhus befallning firade han en festival (cida-dadhi-mahotsava) genom att dela ut platt ris med yoghurt. Dagen efter festivalen gav Nityananda Prabhu Raghunatha dasa välsignelsen att han mycket snart skulle uppnå Sri Caitanya Mahaprabhus beskydd. Efter denna händelse lyckades Raghunatha dasa med hjälp av sin präst, vars namn var Yadunandana Acarya, med list ta sig ut ur sitt hus och rymma.

Raghunatha dasa Gosvami begav sig i all hemlighet till Jagannatha Puri och aktade sig för att färdas längs den allmänna vägen. Efter tolv dagar anlände han vid Sri Caitanya Mahaprabhus lotusfötter i Jagannatha Puri.
Sri Caitanya Mahaprabhu anförtrodde Raghunatha dasa Gosvami åt Svarupa Damodara Gosvami. Ett annat namn på Raghunatha dasa Gosvami är därför Svarupera Raghu, dvs Svarupa Damodaras Raghunatha. I fem dagar intog Raghunatha dasa Gosvami prasada i templet, men därefter stod han vid Simha-dvara-porten och åt endast vadhelst han erhöll som allmosor. Ytterligare en tid senare levde han av att ta emot allmosor från olika chatras, dvs matutdelningscentrer. När Raghunathas far fick reda på detta skickade han pengar och några män, men Raghunatha dasa Gosvami vägrade att ta emot pengarna. Då Sri Caitanya Mahaprabhu förstod att Raghunatha dasa Gosvami livnärde sig på att tigga från olika chatras, skänkte Han honom Sin egen gunja-mala samt en sten från Govardhanaberget. Därefter brukade Raghunatha dasa Gosvami äta bortkastad mat, som han samlade ihop och tvättade. Detta avsagda liv tillfredsställde i hög grad både Svarupa Damodara Gosvami och Sri Caitanya Mahaprabhu. En dag tvingade Herren Caitanya till Sig lite av denna mat, och på detta sätt välsignade Han Raghunatha dasa Gosvami, tack vare dennes avsagdhet.

Caitanya-caritamrita
Antya-lila Kapitel 6Raghunatha dasa frambar sina vördnadsbetygelser genom att på avstånd falla raklång till marken. Nityananda Prahbus tjänare påpekade då:"Där är Raghunatha dasa, som visar Dig sin vördnad."

När Herren Nityananda Prabhu fick höra detta sade Han:"Du är en tjuv. Nu har du kommit för att träffa Mig. Kom hit, kom hit! Idag skall jag straffa dig!"

Herren kallade på Raghunatha dasa, men han gick ändå inte fram till Honom. Herren drog då till Sig Raghunatha med tvång och placerade Sina lotusfötter på hans huvud.

Herren Nityananda är av naturen mycket barmhärtig och mycket rolig. På grund av Sin barmhärtighet sade Han följande till Raghunatha dasa.

"Du är precis som en tjuv, för du stannar kvar på en avlägsen plats i stället för att komma nära. Nu när Jag har fångat dig skall Jag straffa dig."

"Ordna en festival och ge alla Mina följeslagare yoghurt och platt ris att äta." Då han fick höra detta blev Raghunatha dasa mycket belåten.

Raghunatha dasa skickade omedelbart sina egna män till byn för att köpa alla tänkbara slag av matvaror och ta med tillbaka. Raghunatha förde dit platt ris, yoghurt, mjölk, sötsaker, socker, bananer och andra matvaror och placerade dem runtomkring.

Så snart de fick höra talas om att en festival skulle äga rum började alla möjliga brahmaner och andra gentlemän anlända. På detta sätt kom ett oräkneligt antal människor dit.

Då Raghunatha dasa såg människoskaran öka arrangerade han så att ytterligare matvaror sändes från andra byar. Han lät också föra dit mellan två och fyrahundra stora, runda lerkurkor.

Han införskaffade också fem eller sju särskilt stora lerkrukor, och i dessa krukor började en brahamna blötlägga platt ris för Herren Nityanandas tillfredsställelse.

På en plats blötlades platt ris i varm mjölk i var och en av de stora krukorna. Därefter blandades hälften av riset med yoghurt, socker och bananer.

Den andra hälften blandades med kondenserad mjölk och en speciell slags banan, som kallas canpa-kala. Därefter tillsattes socker, skirat smör och kamfer.
.
När Nityananda Prabhu hade bytt till nya kläder och satt Sig på en upphöjd plattform, ställde brahmanan fram de sju jättelika krukorna inför Honom.

Alla Sri Nityananda Prabhus mest betydelsefulla följeslagare såväl som andra betydande personer satte sig i en ring runt Herren på denna plattform.
6.46-60

Då de fick höra talas om festivalen begav sig alla möjliga lärda personer, brahmaner och präster dit. Herren Nityananda Prabhu hedrade dem och lät dem sitta på den upphöjda plattformen tillsammans med Honom.

Var och en fick två lerkurkor. I den ena fanns platt ris med kondenserad mjölk och i den andra platt ris med yoghurt.

Alla andra männniskor satt i grupper runt plattformen. Ingen kunde räkna alla de närvarande.

Var och en av dem försågs med två lerkrukor - en med platt ris i yoghurt och den andra med platt ris i kondenserad mjölk.

En del av brahmanerna fick inte plats på plattformen, och de gick till Ganges strand med sina två lerkurkor för att blanda sitt platta ris.

Andra, som inte ens kunde få plats på Ganges strand, gick ner i vattnet och började äta sina två olika slag av platt ris.

Några satt således på plattformen, medan andra satt nedanför plattformen eller på Ganges strand, och de försågs alla med två krukor var av de tjugo män som delade ut maten.

Vid denna tidpunkt anlände Raghava Pandita. Då han såg hela situationen började han mycket överraskad att skratta.

Han hade med sig många andra slags maträtter som tillagats i ghi och offrats till Herren. Han placerade först denna prasada framför Herren Nityananda och delade sedan ut den till de hängivna.

Raghava Pandita sade till Herren Nityananda:"För Din skull, Herre, har jag redan offrat mat till murtin, men är Du inblandad i en festival här, så maten ligger hemma orörd."

Herren Nityananda svarade:"Låt Mig äta all denna mat under dagen, så skall Jag äta i ditt hem i kväll."

”Jag tillhör en grupp koherdepojkar, och därför omger Jag Mig vanligen med många koherdevänner. Jag är lycklig när vi på detta sätt kan ha en picknick tillsammans vid flodens sandstrand.”

Herren Nityananda fick Raghava Pandita att sitta ner och såg till att även han fick två krukor. I dem fanns två slag av blötlagt platt ris.

När alla hade blivit serverade platt ris förde Herren Nityananda Prahu i meditation dit Sri Caitanya Mahaprabhu.

När sedan Sri Caitanya Mahaprabhu anlände stod Herren Nityananda Prahu upp. De såg sedan hur de andra njöt av det platta riset med yoghurt och kondenserad mjölk.

Herren Nityananda Prabhu tog på skämt lite platt ris från varje kruka och stoppade in det i Herren Caitanyas mun.

Herren Caitanya log, och Han tog lite mat, stoppade in den i Nityanandas mun och skrattade när Han fick Herren Nityananda att äta.

På detta sätt gick Herren Nitaynanda genom alla de olika grupperna, och alla vaisnaver som stod där såg allt det roliga.

Ingen kunde förstå vad Nityananda Prabhu gjorde när Han vandrade omkring. Några ytterst lyckligt lottade personer kunde dock se att Herren Sri Caitanya Mahaprabhu också var närvarande.

Därefter log Nityananda Prabhu och satte Sig ner. På Sin högra sida hade Han fyra krukor med platt ris om inte hade gjorts av kokta risgryn.

Herren Nityananda erbjöd Sri Caitanya Mahaprabhu en sittplats och fick Honom att sitta ner. Därefter började de två bröderna tillsammans äta platt ris.

När Herren Nityananda såg Herren Caitanya Mahaprabhu äta tillsammans med Honom blev Han mycket lycklig och uppvisade olika slag av hänryckt kärlek.

Herren Nityananda Prabhu befallde:"Ät allihop, och sjung Haris heliga namn!" Omedelbart genljöd de heliga namnen "Hari, Hari", och ljudet fyllde hela universum.

När alla de hängivna sjöng de heliga namnen "Hari, Hari" och åt, mindes de hur Krishna och Balarama tillsammans med Sina vännner koherdepojkarna åt på Yamunas strand.
.
Sri Caitanya Mahaprabhu och Herren Nityananda Prabhu var ytterst barmhärtiga och frikostiga. Det var mycket lyckosamt för Raghunatha dasa att De accepterade alla dessa förehavanden.

Vem kan förstå Herren Nityananda Prabhus inflytande och barmhärtighet? Han är så kraftfull att Han kan förmå Herren Sri Caitanya Mahaprabhu att komma och äta platt ris på Ganges strand.
.
Alla de förtroliga hängivna som var koherdepojkar, med Sri Ramadasa i spetsen, var absorberade i hänryckt kärlek. De tog Ganges strand för att vara Yamunaflodens strand.

När affärsinnehavarna från många andra byar hörde talas om festivalen kom de dit för att sälja platt ris, yoghurt, sötsaker och bananer.

De kom med alla möjliga slags matvaror, och Raghunatha dasa köpte alltihop. Han betalade vad de begärde för sina varor, och senare gav han dem samma mat att äta.

Alla som kom för att se dessa lustiga händelser blev förplägade med platt ris, yoghurt och bananer.
.
När Herren Nityananda Prabhu hade avslutat sin måltid tvättade Han händerna och sköljde munnen. Han gav därefter Raghuantha dasa vad som fanns kvar i de fyra krukorna.

Det fanns mat även i Herren Nityanandas tre andra stora krukor, och en brahamana delade ut den till alla de hängivna genom att ge lite till var och en.
.
En brahmana kom därefter med en blomstergirland, som han placerade runt Nityananda Prabhus hals, och han smorde sandelträpasta över hela Hans kropp.

När en tjänare erbjöd Herren Nityananda betelnötter, log Herren och tuggade dem.

Med Sina egna händer delade Herren Nityananda Prahbu ut vadhelst som återstod av blomstergirlander, sandelträpasta och betelnöttter till alla de hängivna.

När Raghunatha dasa, som var mycket lycklig, erhöll den mat som hade lämnats kvar av Herren Nityananda Prabhu, åt han litet själv och delade ut resten till sina egna följeslagare.
.
Således har jag beskrivit Nityananda Prabhus lekar i samband med den berömda ris- och yoghurtfestivalen.

Nityananda Prabhu vilade resten av dagen, och när dagen nått sitt slut begav Han Sig till Raghava Panditas tempel där Han inledde ett gemensamt sjungande av Herrens heliga namn.
.
Herren Nityananda Prahbu förmådde först alla de hängivna att dansa och började till slut dansa Själv, och på detta sätt översvämmade Han hela världen med hänryckt kärlek.
.


Herren Sri Caitanya Mahaprahbu iakttog Herren Nityananda Prabhus dans. Nityananda Prabhu kunde se detta, men de andra såg inget.

I likhet med Herren Caitanyas dans kan Herren Nityanandas dans inte jämföras med något i de tre världarna.

Ingen kan på ett rättvist sätt återge ljuvheten i Herrren Nityanandas dans. Sri Caitanya Mahaprabhu Själv kommer för att se den.

När dansen var över och Herren Nityananda hade vilat framlade Raghava Pandita en önskan om att Herren skulle äta kvällsmål.

Herren Nityananda Prabhu satte Sig tillsammans med Sina egna följeslagare för att inta detta kvällsmål, och Han ställde på Sin högra sida i ordning en sittplats åt Sri Caitanya Mahaprabhu.

Sri Caitanya Mahaprabhu kom dit och satte Sig på Sin plats. När Raghava Pandita såg detta ökade hans lycka.

Raghava Pandita tog in prasadan och satte den framför de två bröderna, och därefter delade han ut prasada till alla de andra vaisnaverna.

Det fanns olika slag av kakor, sött ris och fint kokt ris som överträffade smaken hos nektar. Där fanns också allehanda grönsaker.

Den mat som Raghava Pandita tillagade och offrade till murtin var som själva essensen av nektar. Sri Caitanya Mahaprabhu kom dit gång på gång för att äta denna prasada.

När Raghava Pandita efter att ha tillagat maten offrade den till murtin, gjorde han en separat offring till Sri Caitanya Mahaprabhu.

Herren Caitanya åt varje dag hemma hos Raghava Pandita. Ibland gav Han Raghava Pandita möjlighet att se Honom.

Raghava Pandita tog in prasada och serverade De båda bröderna med stor uppmärksamhet. De åt allt utan att lämna några rester.

Han tog in så många rätter att ingen riktigt kunde känna till dem alla. Det var sannerligen så, att den högsta modern, Radharani Själv, lagade mat i Raghava Panditas hus.

Durvasa Muni gav Srimati Radharani välsignelsen att vadhelst Hon kokade skulle vara ljuvare än nektar. Detta är vad som särskilt kännetecknar Hennes matlagning.
.
Aromatisk och tilltalande för ögat utgjorde denna mat essensen av all ljuvhet. Således åt De två bröderna, Herren Caitanya Mahaprabhu och Herren Nityananda Prabhu, med stor tillfredsställelse.
.
Alla de närvarande hängivna ombad Raghunatha dasa att sitta ner och inta prasada, men Raghava Pandita sade till dem:"Han kommer att äta senare."
.
Alla de hängivna intog prasada och åt tills de inte kunde få ner en bit till. Därefter reste de sig under lovprisande av Haris heliga namn och gick för att tvätta händer och mun.
.
Efter att ha ätit tvättade De båda bröderna händerna och sköljde munnen. Raghava Pandita dekorerade Dem sedan med blomstergirlander och sandelträpasta.
.
Raghava Pandita erbjöd Dem betelnötter och dyrkade Deras lotusfötter. Han delade också ut betelnötter, blomstergirlander och sandelträpasta till de hängivna.
.
Raghava Pandita var mycket barmhärtig mot Raghunatha dasa och gav honom tallrikarna med den mat som lämnats av De två bröderna.
.
Han sade:"Herren Sri Caitanya Mahaprabhu har ätit denna mat. Om du äter Hans rester, kommer du att bli befriad från dina familjeband."
.
Gudomens Högsta Personlighet vistas ständigt antingen i en gudshängivens hjärta eller i hans hem. Detta faktum är ibland fördolt och ibland uppenbarat, ty Gudomens Högsta Personlighet är fullständigt oberoende.
6.64-124

Inga kommentarer: