onsdag 25 april 2007

Den hängivne

Text ur Bhagavad-gita Som Den Är, med innebördsförklaringar av AC Bhaktivedanta Swami.

"Den som inte hyser avund, utan är alla levande varelsers varmhjärtade vän, som inte anser sig äga någonting, som är utan falskt ego och lugn både i lycka och sorg, som alltid är tillfredsställd och belsutsamt engagerad i hängiven tjänst, och vars inre sinne och intelligens är samstämda med Mig - han är Mig mycket kär.
.
Herren återkommer till ren hängiven tjänst (bhakti-yoga) och Han beskriver i dessa två verser den rene hängivnes transcendentala egenskaper. En ren hängiven oroas aldrig, inte under några omständigheter. Inte heller avundas han någon. En ren hängiven blir heller aldrig sin fiendes fiende; han anser den andres fientlighet vara orsakad av sina egna tidigare missgärningar. Sålunda är det bättre att lida än att protestera. Trots många bekymmersamma omständigheter, är en hängiven således alltid lugn, tyst och tålmodig. Han är alltid vänlig mot alla, även mot sin fiende. Han fäster inte så stor vikt vid kroppens frid och besvär, ty han vet mycket väl att han inte är den materiella kroppen.Han identifierar sig inte med kroppen; därför är han utan falskt ego och tillfredsställd med vad som än, genom Guds nåd, kommer honom tillhanda. Han är alltid glad, ty han lägger inte ned så mycket möda på att uppnå något svåråtkomligt. En hängiven är en helt fulländad mystiker, ty han är helt absorberad i sin andlige mästares instruktioner, och eftersom hans sinnen är under kontroll är han beslutsam. Han kan inte förledas av falska argument, ty ingen kan få honom att göra avkall på sin fasta beslutsamhet att utföra hängiven tjänst. Han är helt medveten om attt Krishna är den eviga Guden, så ingen kan störa honom. Alla dessa egenskaper gör det möjligt för honom att förtrösta på Gud. En sådan hängiven tjänst är naturligtvis sällsynt, men hängivne uppnår detta plan om han följer de reglerande principerna."
Bg 12.13-14
.
"Den, för vars skull ingen försätts i svårigheter och son inte störs av ängslan, som är lugn både i lycka och olycka, är Mig mycket kär.
.
En hängiven försätter ingen i svårigheter, ängslan, fruktan eller otillfredsställelse. Eftersom en hängivne är vänlig mot alla, uppför han sig på ett sätt som inte oroar någon. Skulle andra provocera en hängiven, störs han inte därav. Det är genom Herrens nåd som en hängiven är så tränad att han inte oroas av yttre störningar. En materialist blir vanligtvis glad när någonting tillfredsställer hans sinnen och kropp, men när han ser att andra har något njutbart som han inte äger, så blir han ledsen och avundsjuk. När han väntar på en fiendes hämnd, befinner han sig i ett tillstånd av skräck, och när han inte lyckas med ett visst projekt blir han nedstämd. En hängiven är dock alltid transcendental till alla dessa orosmoment, och därför hålller Krishna honom mycket kär."
Bg 12.15
.
"Den som inte är beroende av vanliga händelseförlopp, som är ren, kunnig, utan bekymmer, fri från alla smärtor och som inte strävar efter något resultat - en sådan hängiven är Mig mycket kär.
.
En hängiven kanske erbjuds pengar, men han bör inte sträva efter att förvärva pengar. Om pengar automatiskt, genom Guds nåd, tillfaller en hängiven så förblir han opåverkad. Det är naturligt för en hängiven att bada minst två gånger om dagen och att stiga upp tidigt på morgonen för att utföra sin hängivna tjänst. Han är alltså ren både invärtes och utvärtes. En hängiven är allltid kunnig, ty han förstår mycket väl meningen med vad som sker i livet, och han är övertygad om de auktoriserade skrifternas äkthet. En hängiven ansluter sig aldrig till någon särskild falang, och därför är han bekymmerslös. Han pinas aldrig, ty han står över alla beteckningar; han vet att hans kropp är en beteckning, så även om kroppen har smärtor, är han fri. Den rene hängivne strävar aldrig efter något som strider mot den hängivna tjänstens principer. Han kan bygga ett tempel för Herren och för den skull ta på sig många bekymmer, men skulle aldrig bygga sig en stor villa för egen njutning."
Bg 12.16
.

"Den, som varken håller fast vid glädje eller sorg, som varken sörjer eller åtrår och som försakar både lyckobringande och olycksbringande ting, är Mig mycket kär.
.
En ren hängiven är varken lycklig eller olycklig över materiell vinst eller förlust; inte heller är han angelägen attt få en son eller lärjunge. och han blir inte olycklig om han inte får någon.Om han inte får vad han önskar, så blir han inte heller olycklig för det. Han är transcendental till alla slags lyckobringande och olycksbringande syndfulla handlingar. En hängiven är beredd attt ta på sig alla slags risker för attt glädja den Högste Herren. En sådan hängiven hålles mycket kär av Krishna."
Bg 12.17
.
"Den som behandlar vänner och fiender lika, som är oberörd av ära och vanära, hetta och kyla, lycka och olycka, berömmelse och klander, som är fri från materiell besmittelse, alltid tyst och tillfredsställd med allt, som inte bryr sig om någon hemvist, som är stadigt fäst i kunskap ch engagerad i hängiven tjänst - han är Mig mycket kär.
.
En hängiven har aldrig dåligt umgänge. Det är naturligt att man ibland blir prisad och ibland vanärad; en hängiven är dock allltid transcendental till konstlad berömmelse och vanära, lycka och olycka. Han är tålmodig. Han talar inte om något annat än Krishna, därför kallas han tystlåten. Att vara tystlåten innebär inte att man inte talar, utan det betyder att man inte talar om ovidkommande ting. Man bör bara tala om väsentligheter, och det mest väsentliga för en hängiven är att tala om den Högste Herren. En hängiven är lycklig under alla omständigheter; ibland kanske han får god mat, ibland inte, men han är i vilket fall som helst tillfredsställd. En hängiven bryr sig inte heller om hur han bor. Ibland kan han bo under ett träd, och ibland kanske han bor i ett palats, men han är inte attraherad. Han sägs vara fixerad, ty han är stadig i i sin beslutsamhet och kunskap. Vi finner kanske upprepningar i beskrivningen av en hängivens egenskaper, men detta är till för attt illustrera det faktum att en hängiven måste förvärva dessa egenskaper. Utan goda egenskaper kan man inte bli en ren gudshängven. Den som inte är en gudhängiven har inga goda egenskaper."
Bg 12.18-19
.
"Den som med tro fullständigt följer den hängivna tjänstens oförgängliga väg och gör Mig till det högsta målet - han är Mig oändligt kär.
.
Den hängivna tjänstens metod är mycket kär för Herren, och Han accepterar den som är engagerad på detta sätt. Arjuna frågade vilken som är bäst - den som följer den opersonliga Brahmans väg, eller den som engagerar sig i den Högste Personlige Gudens personliga tjänst. Och Herren svarade rakt på sak att det inte råder något tvivel om att gudshängiven tjänst är den bästa av alla vägar till sjlävförverkligande. Det fastslås att man genom gott umgänge attraheras till ren hängiven tjänst. Detta leder till attt man accpeterar en bona fide andlig mästare. Under hans ledning börjar man lyssna till och prisa Herrens härlighet, samtidigt som man följer den hängivna tjänstens reglerande principer med tro, förkärlek, och hängivenhet. På så sätt blir man engagerad i Herrens transcendentala tjänst.
Då man uppfatttar den Högsta Absoluta Sanningen som opersonlig, arbetar man utan fruktbärande resultat, och man mediterar och odlar kunskap för att förstå vad som är ande och vad som är materia. Detta är nödvändigt bara så länge man inte umgås med en ren hängiven. Om man omedelbart utvecklar en önskan att engagera sig i Krishna-medvetande, i ren hängiven tjänst, så behöver man inte stegvis förbättra sig i andligt förverkligande. Därför är hängiven tjänst, som beskrivs i Bhagavad-gita, mer tilltalande."
Bg 12.20

Inga kommentarer: