fredag 20 april 2007

A C Bhaktivedanta Swami (Srila Prabhupada)

Denna blog tillägnas A C Bhaktivedanta Swami, av sin lärjungar kallad Srila Prabhupada.

Srila Prabhupada föddes 1896 i Calcutta, Indien. Hans familj var djupt religiös, och Prabhupada lärde sig redan från första början i livet vikten av att tjäna Krishna.1922 träffade han för första gången Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, som kom att bli Srila Prabhupadas andlige läromästare. Redan vid deras första möte uppmanade Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada att sprida kunskap om Krishna världen över medelst det engelska språket. Han betonade också vikten av att publicera och distribuera andlig litteratur.

Detta kom att bli Srila Prabhupadas livsuppgift.

År 1944 startade han tidskriften Back To Godhead, som fortsätter att komma ut än i denna dag, 1947 förärades han på grund av sin stora lärdom hederstiteln "Bhaktivedanta" av Gaudiya Vaisnava-sällskapet och år 1950 drog han sig tillbaka från familjelivet för att ägna sig åt studier och predikan på heltid.

I början av 1960-talet publicerade han sina första böcker, tre volymer med översättning och kommentarer av det stora andliga eposet Srimad Bhagavatam, ett arbete som kom att fortsätta fram till hans död och som totalt kom att omfatta 14 volymer.

År 1965 kom så Srila Prabhupada, vid 69 års ålder, att resa till USA för att fullfölja sin andlige mästares order: att predika Krishnamedvetande i väst, på det engelska språket. Han anlände till New York, endast försedd med några få dollar och en låda innehållande volymer av Srimad Bhagavatam. Det första året förde med sig stora svårigheter, men 1966 kunde Srila Prabhupada slutligen grunda International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), populärt kallad Hare Krishna-rörelsen.

Något decennium senare hade rörelsen vuxit till att omfatta tusentals medlemmar och nästan etthundra skolor, tempel och jordbruk, samt stora kulturella centra i Bombay, Vrindavana och Mayapur i Indien.Srila Prabupada kom under det sista decenniet av sitt liv att resa jorden runt sammanlagt tolv gånger på föreläsningsturnéer, samt att från sanskrit och bengali översätta och utförligt kommentera de andliga skrifterna Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Bhakti-rasamrita-sindhu, Sri Isopanisad och Caitanya Caritamrita, samt författa flera andra böcker.

Han lämnade denna värld i november 1977, efter en tids sjukdom.

Srila Prabhupadas samtliga bevarade brev kan läsas här:
http://prabhupada.blogspot.com/

Inga kommentarer: