fredag 30 november 2007

Amish


Jag tänkte att någon gång då och då skriva något om olika religiösa samfund som jag på något sätt kommit i kontakt med: besökt, passerat, läst om eller sett på film.

Ett sådant samfund är Amish i USA. Jag reste nyligen genom deras hemtrakter i Pennsylvania, och passerade åtskilliga av deras gårdar. Nu går det givetvis inte att bara klampa in i deras hem och börja fotografera; det här är frågan om folk som liksom alla andra vill ha sina privatliv i fred, så jag har lånat några bilder från fotografen Colemans vackra site om Amishfolket:http://www.amishphoto.com/
.

Amishfolkets liv styrs helt av Bibeln. Man har till större delen behållit sitt gamla traditionella sätt att leva vad det gäller klädsel, mat, lantbruk m m. Det innebär att ingen av medlemmarna äger en bil, utan man färdas på det gamla sättet med häst och vagn. Man ser deras vagnar överallt på vägarna. Som en eftergift till biltrafikens faror har alla numera blinkers och varningstriangel på vagnarna (de drivs att ett batteri som finns i vagnen).Klädseln är också mycket typisk; diskreta färger, gammalmodigt snitt, männen har skägg och kvinnorna uppsatt hår, både män och kvinnor bär alltid hatt utomhus.

Sinsemellan talar de en ålderdomlig tysk dialekt; deras förfäder kom ursprungligen Schweiz och Tyskland. Deras engelsktalande grannar missförstod deras "Deutsch"för att betyda "Dutch", och så döptes området till Dutch Country.

Som jag har förstått det, så är ödmjukhet, enkelhet och sammanhållning något fundamentalt för Amish, och detta utgör förklaringen till att de håller så hårt fast vid sitt traditionella sätt att leva, och inte att de anser att moderna uppfinningar nödvändigtvis måste vara något ont i sig självt. De tar till sig enstaka moderniseringar som kan anpassas till och vara till nytta för deras lantbruk t ex; lantbruk och hantverk utgör för övrigt deras huvudsakliga försörjning. Vad de fruktar är att det moderna konsumtionssamhället med dess prylhysteri skulle skapa fåfänga, konkurrens och splittring mellan församlingens medlemmar, och på sikt förstöra Amishfolkets traditionella livsstil och värderingar, och det har de säkert alledes rätt i; det kan vi ju lätt se många exempel på runt om i världen.

Alltså är ordet "plain" = enkel, vanlig, okonstlad, ett hedersord för Amish (Jmfr med vaisnavas plain living, high thinking)Och faktiskt har detta lett till Amish har varit mycket mera framgångsrika som lantbrukare än många av deras moderna grannar, det har t om gjorts en del ekonomiska studier för att analysera hur de har kommit att lyckats där andra misslyckats. En av de viktigaste komponenterna är just deras fasta sammanhållning. Alla församlingsmedlemmar ställer solidariskt upp för varandra, vare sig det gäller husbyggen, lantarbete, ekonomiska bekymmer, sjukdom, eller annat. Familjesammanhållningen är också tät; Amish har stora familjer med många barn, och är faktiskt en befolkningsgrupp som växer snabbt; de flesta av barnen väljer att fortsätta att leva i församlingen. Församlingen har egna skolor för sina barn.


För mig var det en fascinerande och smått surrealistisk upplevelse att resa igenom Dutch Country. Tala om kulturkrock att se moderna bilar och vagnar från 1800-talet sida vid sida, att plötsligt möta en grupp människor vandra vid landsvägen som såg ut att ha kommit rakt ut från 1800-talets Europa. Några konflikter mellan Amish och deras moderna grannar tycks dock inte finnas; Amish är respekterade och när en vettvilling vandrade in i en av deras skolor häromåret och sköt ihjäl flera barn och sedan sig själv, så upprördes hela USA.
Det är intressant att studera hur Amish-folket hanterade en sådan fruktansvärd tragedi. Det är uppenbart att förlåtelse är ett viktigt begrepp för dem. Inte nog med att de drabbade familjerna stöttades av den övriga församlingen (och många utomstående), även gärningsmannens anhöriga fick stort stöd och även ekonomisk hjälp av Amishförsamlingen. Många Amish var dessutom närvarande vid mördarens begravning och bad för honom.
Det är imponerande.

2 kommentarer:

Anonym sa...

jag gillar amish, vart imponerad av dem i åratal!

gillar att du skriver om adnra religiösa o andliga samfund

Anonym sa...

mjo det e sant, men många klosterordnar e veggies ialf.. keep up the good work!