onsdag 21 november 2007

Saksi-gopalas gärningar


Srila Bhaktivinoda Thakura ger i sin Amrita-pravaha-bhasya följande sammanfattning av femte kapitlet: Efter att ha gått igenom Yajapura nådde Sri Caitanya Mahaprabhu staden Kataka (Cuttak). Där gick Han för att se Saksi-gopala-templet. Medan Han befann Sig där hörde Han historien om Saksi-gopala från Sri Nityananda Prabhus mun.
.
Det var en gång två brahamaner, en gammal och en ung, som bodde på en ort som kallas Vidyanagara. Efter att ha besökt många pilgrimsorter nådde dessa två brahmaner slutligen Vrindavana. Den äldre brahmanan var mycket nöjd med den yngres tjänst, och han ville skänka honom sin yngsta dotter til hustru. Den unge brahmanan mottog löftet från den äldre inför Gopala-murtin i Vrindavana. Gopala-murtin blev således vittne. När båda brahmanerna återvänt till Vidyanagara, tog den yngre brahmanan upp frågan om detta äktenskap, men den äldre brahmanan, som hade förpliktelser gentemot vänner och hustru, svarade att han inte kunde minnas sitt löfte. På grund av detta återvände den yngre brahmanan till Vrindavana och berättade hela historien för Gopalaji. På grund av den unge mannens gudshängivna tjänst kände Sig Gopalaji förpliktigad, och Han följde därför med till södra Indien. Gopalaji gick efter den unge brahmanan, som kunde höra det klingande ljudet från Gopalajis fotbjällror. När alla respektabla gentlemän i Vidyanagara hade samlats, bekräftade Gopalaji genom Sitt vittnesmål den äldre brahamanas löfte. Således utfördes bröllopsceremonin. Senare lät kungen i landet bygga ett vackert tempel till Gopala.
.
Senare blev kung Purusottama av Orissa förolämpad av kungen av Kataka, som vägrade låta honom gifta sig med hans dotter och kallade honom för Herren Jagannathas gatsopare, men med Herren Jagannathas hjälp stred kung Purusottama mot kungen av Kataka och besegrade honom. Sålunda tog han hand om inte bara kungens dotter utan också hela Katakastaten. Gopalaji kände Sig då förpliktigad gentemot kung Purusottama på grund av dennes gudshängivna tjänst, varför Han överfördes till staden Kataka.
.
Efter att ha hört denna berättelse, besökte Sri Caitanya Mahaprabhu Gopala-templet, fylld av gudskärlekens hänryckning. Från Kataka begav Han Sig till Kamalapura, och Han kom till Sivas tempel på Bhargifloden vid en plats som kallas Atharanala. Sri Caitanya Mahaprabhu blev vred över att Han inte fick tillbaka Sin stav, och Han lämnade därför Nityananda Prabhu och gick ensam till Jagannatha templet.
.
Caitanya-caritamrita
Madhya-lila Kapitel 5
.
Denna lek vid vilken staven bröts i bitar, har en mycket djup innebörd. Endast den vars hängivenhet är stadigt fäst vid de två mästarnas lotusföttter, kan förstå den.
.
De som i verkligheten förstår Sri Caitanya Mahaprabhu och Nityananda Prabhu kan också förstå Deras identitet samt varför staven bröts i bitar. Alla tidigare acaryer gav upp sin bundenhet till det materiella livet, lockade av att engagera sig helt och fullt i Herrens tjänst, och accepterade således en stav, vilken visar att de i tanke, ord och gärning var till fullo engagerade i Herrens tjänst. Sri Caitanya Mahaprabhu accepterade de reglerande principer som gäller för försakelsens livsordning. Detta är fullkomligt klart. Om man befinner sig på paramahamsa-stadiet finns emellertid inget behov av att bära en danda (stav), och Sri Caitanya Mahaprabhu befann Sig förvisso på paramahamsa-stadiet. För att påpeka att alla bör bli sannyasier vid livets slut för att till fullo engagera sig i Herrens tjänst, följer emellertid paramahamsas som Sri Caitanya Mahaprabhu och Hans förtrogna hängivna de reglerande principerna utan att avvika. Detta var förvisso Hans syfte. Nityananda Prabhu, som var Hans evige tjänare, tyckte att det inte fanns någon anledning till varför Sri Caitanya Mahaprabhu skulle bära staven, och för att göra det klart för hela världen att Sri Caitanya Mahaprabhu stod över alla reglerande principer, bröt Han staven i tre delar. Sålunda förklaras denna lek, som kallas danda-bhanga-lila, av Srila Bhaktisiddhanta Thakura.
5.158

Inga kommentarer: