onsdag 14 november 2007

Herrens pauganda-lila


En sammanfattning av det femtonde kapitlet är som lyder. Herren tog grammatiklektioner hos Gangadasa Pandita och blev mycket skicklig i att kommentera grammatik. Han förbjöd Sin moder att inta spannmål på Ekadasi-dagen. Han berättade en historia om att Visvarupa, efter att Han ingått livsordningen sannyasa, i en dröm hade inbjudit även Honom att ingå sannyasa, men Herren vägrade och skickades därför tillbaka hem. När Jagannatha Misra gick bort gifte Sig Herren med Vallabhacaryas dotter, vars namn var Laksmi. Alla dessa händelser sammanfattas i detta kapitel.
.
Caitanya-caritamrita
Adi-lila Kapitel 15
.
En dag föll Sri Caitanya Mahaprabhu på knä vid Sin moders fötter och bad henne ge Honom någonting som välgörenhetsgåva.
15.8
.
Hans moder svarade:"Min käre son , jag ger Dig vadhelst Du önskar." Då sade Herren: "Min kära moder, var snäll och ät inte spannmål på Ekadasi-dagen."
.
Från första början av Sin barndom införde Sri Caitanya Mahaprabhu systemet att observera fasta på Ekadasi-dagen. I Srila Jiva Gosvamis Bhakti-sandarbha finns ett citat från Skanda Purana som varnar för att en person som äter spannmål på Ekadasi blir en mördare av sinmor, far, bror och andlige mästare, och även om han upphöjs till en Vaikuntha-planet, faller han ned. På Ekadasi tillagas allting för Visnu, inklusive spannmål och dahl som vanligt, men det föreskrivs att en vaisnava inte ens bör inta visnu-prasada på Ekadasi. Det sägs att en vaisnava inte tar emot något ätbart som inte offrats til Herren Visnu, men på Ekadasi bör en vaisnava inte vidröra ens mahaprasada som offrats till Visnu, fastän sådan prasada kan förvaras för att ätas nästa dag. Det är strängt förbjudet att ta emot någon slags spannmål på Ekadasi, även om det offrats til Herren Visnu.
15.9
.
Moder Saci sade:"Du har talat mycket bra. Jag skall inte äta spannmål på Ekadasi." Från den dagen började hon iakttaga fasta på Ekadasi.
.
Det är en fördom bland smarta-brahmaner att en änka måste iakttaga fasta på Ekadasi men inte en kvinna som har sin man i livet. Innan Herren Caitanya gjorde Sin anmodan verkade det som om Sacimata inte observerade Ekadasi på grund av att hon var sa-dhava, som betyder att hennes make var i livet. Emellertid införde Sri Caitanya Mahaprabhu det systemet att en kvinna, även om hon inte är en änka, måste observera Ekadasi-dagen och inte får röra någon slags spannmål, inte ens de som offrats till Visnus Gudsgestalt.
15.10

Inga kommentarer: