onsdag 28 november 2007

Herrens hänryckta dans vid Ratha-yatra


Srila Bhaktivinoda Thakura sammanfattar i sin Amrita-pravaha-bhasya detta kapitel på följande sätt: Efter att ha badat tidigt på morgonen såg Sri Caitanya Mahaprabhu murtierna (Jagannatha, Baladeva och Subhadra) äntra Sina respektive vagnar. När detta hade skett tog kung Prataparudra en kvast med gyllene handtag och började sopa rent vägen. Herren Jagannatha mottog lyckogudinnans tillåtelse och började sedan Sin vagnfärd till Gundicatemplet. Vägen till templet gick längs en bred sandstrand, och på båda sidor av vägen fanns boningshus och trädgårdar. Tjänarna, som kallas gaudas, drog vagnen längs vägen.Sri Caitanya Mahaprabhu delade in Sin sankirtana-grupp i sju avdelningar. Med två mridangas i varje avdelning blev det tillsammans fjorton mridangas. Medan Han utförde kirtana uppvisade Sri Caitanya Mahaprabhu olika symtom på transcendental hänryckning, och i stor lycksalighet utväxlades känslor mellan Jagannatha och Sri Caitanya Mahaprabhu. När vagnarna kommit fram till den plats som kallas Balagandi, offrade de gudshängivna enkel mat till murtierna. Vid detta tillfälle vilade Sri Caitanya Mahaprabhu och Hans hängivna en kort stund från dansandet i en närbelägen trädgård.

Caitanya-caritamrita
Madhya-lila Kapitel 13
.

Ibland stannade Herren Jagannatha och Herren Balarama vagnarna och med glädje iakttog De Herren Caitanyas dans. Alla som kunde se Dem stanna och iakttaga dansen var vittnen till Deras lekar. 13.179

Efter att ha gått runt Jagannatha gick Sri Caitanya Mahaprabhu bakom vagnen och började skjuta på med Sitt huvud.

Så snart Han sköt på, började vagnen omedelbart röra sig och åstadkom ett rasslande ljud. Människorna runt omkring började sjunga Herren heliga namn: "Hari! Hari!"

När vagnen började röra sig tog Sri Caitanya Mahaprabhu med Sig Sina följeslagare till de vagnar i vilka Herren Balarama och Subhadra, lyckogudinnan satt. Han började sedan, mycket inspirerad, att dansa framför Dem.

Efter att ha avslutat dansen framför Herren Baladeva och Subhadra, kom Sri Caitanya Mahaprabhu inför Herren Jagannathas vagn. När Han såg Herren Jagannatha började Han dansa igen.

När de nådde den palts som kalals Balagandi, stannade Herren Jagannatha Sin vagn och började titta åt vänster och höger.

På den vänstra sidan såg Herren Jagannatha brahmana-stadsdelen som kallas vipra-sasana och dungen med kokosplamer. På den högra sidan såg Han vackra blomsterträdgårdar som liknade dem som finns på den heliga orten Vrindavana.

Sri Caitanya Mahaprabhu och Hans hängivna dansade framför vagnen, och efter att ha stannat vagnen iakttog Herren Jagannatha dansen.

Det var sed att man offrade mat till Herren vid vipra-sasana. Sannerligen offrades otaliga maträtter, och Herren Jagannatha smakade på dem alla.

13.189-196

Inga kommentarer: