torsdag 1 november 2007

Orsakerna till Herren Caitanya Mahaprabhus nedstigande


I detta kapitel ger författaren en fullständig redogörelse för orsaken till att Sri Caitanya Mahaprabhu nedsteg. Efter att Gudomens Högsta Personlighet, Herren Sri Krishna, hade uppvisat Sina lekar som Herren Krishna, tyckte Han det var klokt att göra Sin ankomst i form av en hängiven för att personligen förklara de transcendentala stämningarna och utbytena av tjänst och kärlek mellan Honom Själv och Hans tjänare, vänner, föräldrar och fästmör. Enligt de vediska litteraturen, är mänsklighetens främsta plikt i denna Kalis tidsålder nama-sankirtana, dvs det gemensamma sjungandet av Herrens heliga namn. Denna tidsålders inkarnation förkunnar i synnerhet denna metod, men endast Krishna i Egen person kan förklara de förtroliga kärleksfulla tjänst som utförs i fyra huvudsakliga typer av kärleksförhållanden mellan den Högste Herren och Hans hängivna. Herren Krishna framträdde därför personligen, tillsammans med sina fullständiga delar, som Herren Caitanya. Såsom förklaras i detta kapitel, var det endast i detta syfte som Herren Krishna personligen framträdde i Navadvipa i form av Sri Caitanya Mahaprabhu.
.
Här har Krishna dasa Kaviraja presenterat mycket tillförlitliga bevis från Srimad-Bhagavatam och andra skrifter för att bestyrka det faktum att Herren Caitanya är identisk med Sri Krishna i Egen person. Han har beskrivit kroppsliga kännetecken hos Herren Caitanya som endast är synbara i den Högste Herrens person, och han har bevisat att Herren Caitanya framträdde tillsammans med Sina personliga följeslagare, som Nityananda, Advaita, Gadadhara, Srivasa och andra hängivna, för att förkunna den särskilda betydelsen av att recitera Hare Krishna. Herren Caitanyas framträdande är både betydelsefullt och konfidentiellt. Han kan uppskattas endast av rena hängivna och endast genom den hängivna tjänstens metod. Herren försökte dölja Sin identitet som Gudomens Högsta Personlighet genom att presentera Sig Själv som hängiven, men Hans rena hängivna kan känna igen Honom genom Hans särskilda drag. Veda-böckerna och Puranas förutspår Herren Caitanyas framträdande, men ändå kallas han ibland, betecknande nog, för den Högsta Personliga Gudens dolda nedstigande.
.
Advaita Acarya var samtida med Herren Caitanyas fader. Han var bekymrad över situationen i världen eftersom ingen, ens efter Herren Krishnas framträdande, var intresserad av hängiven tjänst till Krishna. Denna glömska var så överväldigande att Advaita Prabhu var övertygad dom att ingen annan än Herren Krishna Själv skulle kunna upplysa människor om hängiven tjänst till den Högste Herren. Därför bad Advaita Krishna att framtäda som Herren Caitanya. Han offrade tulasi-blad och Gangesvatten, och Han bad högljutt om att Herren skulle framträda. När Herren behagats av Sina rena hängivna, nedstiger Han för att tillfredsställa dem. Därför framträdde Herren Caitanya eftersom Han behagades av Advaita Acarya.
.
Caitanya-caritamrita
Adi-lila Kapitel 3

Inga kommentarer: