tisdag 13 november 2007

Herren Caitanyas barndomslekar


Srila Bhaktivinoda Thakura har gjort en sammanfattning av detta kapitel i sin Amrita-pravaha-bhasya: "I detta Caitanya-caritamritas fjortonde kapitel finns en skildring av hur Herren Caitanya Mahaprabhu roade Sig i Sina barndomslekar, hur Han kröp, grät och åt lera, hur Han skänkte intelligens till Sin moder, gynnade en gästande brahmana, red på två tjuvars axlar och vilseledde dem till Sitt Eget hem, och, under förevändningen av att var sjuk, intog prasada i Hiranyas och Jagadisas hem på dagen för Ekadasi. Kapitlet beskriver vidare hur Han visade upp Sig som en olydig pojke, hur Han förde med Sig en kokosnöt på Sitt huvud till Sin moder när hon svimmade, hur Han skämtade med jämnåriga flickor på Ganges stränder, hur Han tog emot dyrkansvärda tillbehör från Srimati Laksmidevi, hur Han satte Sig i en avfallsgrop varifrån Han förkunnade transcendental kunskap, hur Han lämnade gropen på Sin moders befallning, och hur Han umgicks med Sin fader med full tillgivenhet."
.
Caitanya caritamrita
Adi-lila Kapitel 14
.
Vid ett tillfälle åt Herren upp en gästande brahmanas mat tre gånger, och senare, i förtroende, befriade Herren denne brahmana från materiella åtaganden.
.
Historien om denne brahmanas befrielse lyder som följer. En brahmana, som reste över hela landet, från den ena pilgrimsorten till den andra, kom till Navadvipa och kom som gäst till Jagannatha Misras hem. Jagannatha Misra gav honom alla ingredienser till matlagning, och brahmanan tillredde sin mat. När brahmanan offrade maten till Herren Visnu i meditation, kom barnet Nimai fram och började äta maten, och på grund av detta trodde brahmanan att hela offringen var förstörd. Därför började han laga mat en andra gång efter Jagannatha Misras inrådan, men när han mediterade kom barnet åter fram och började äta av maten, och förstörde offringen ännu en gång. På Jagannatha Misras anmodan började brahmanan laga mat en tredje gång, men för tredje gången kom Herren fram och började äta av maten, trots att barnet hade låsts in i ett rum och alla sov eftersom det var sent på kvällen. Brahmanan trodde att Herren Visnu den dagen inte ville ta emot hans mat och att han därför var påbjuden att fasta, och således blev han mycket upprörd och ropade högt: "haya haya" (Vad har hänt! Vad har hänt!) När Herren Caitanya Mahaprabhu såg brahmanan i detta upprörda tillstånd, sade Han åt honom:"Tidigare var Jag son till moder Yasoda. Vid den tiden var du också gäst i Nanda Maharajas hem, och Jag störde dig på detta sätt. Jag är mycket nöjd med din hängivenhet. Därför äter jag av maten du har anrättat." När brahmanan förstod den gunst som Herren gav Honom, blev han mycket behagad, och han överväldigades av kärlek till Krishna. Han var tacksam mot Herren, ty han kände sig mycket lyckligt lottad. Därefter bad Herren brahmanan att inte avslöja händelsen för någon annan.
14.37

Inga kommentarer: