onsdag 21 november 2007

Sri Madhavendra Puris hängivna tjänstSrila Bhaktivinoda Thakura sammanfattar detta fjärde kapitel på följande sätt i sin Amrita-pravaha-bhasya.
.
Sri Caitanya Mahaprabhu vandrade längs färdvägen Chatrabhoga och kom till Vriddhamantresvara, varvid Han nåddde gränsen til Orissa. På vägen åtnjöt Han transcendental lycksalighet i det Han lovsjöng Herren och tiggde allmosor i de olika byarna. han kom så småningom till den ärevördiga byn Remuna, där det finns en murti av Gopinatha. Där berättade Han Madhavendra Puris historia, såsom Han hört den från Sin andlige mästare, Isvara Puri. Denna berättelse lyder som följer.
.

En natt, när han befann sig vid Govardhana, drömde Madhavendra Puri att Gopala-murtin fanns i skogen. Följande morgon inbjöd han sina vänner, som vistades i närheten, att följa med honom och leta efter murtin i djungeln.Senare installerade han under pomp och ståt Sri Gopalaji-murtin på Govardhana-bergets topp. Man dyrkade Gopala och anordnade en Annakutafestival. Denna festival vär känd vida omkring, och många människor från grannbyarna kom för att delta. En natt därefter uppenbarade Sig Gopala åter för Madhavendra Puri i en dröm och bad honom bege sig till Jagannatha Puri för att hämta sandelträpasta att smörja på murtin. Efter att ha mottagit denna order gav sig Madhavendra Puri genast iväg mot Orissa. När han färdades genom Bengalen, kom han till byn Remuna, där han fick en kruka med kondenserad mjölk (ksira) som offrats till Gopinathaji-murtin. Denna kruka med kondenserad mjölk hade stulits av Gopinatha och överlämnades till Madhavendra Puri. Sedan dess har man kallat Gopinatha-murtin för Ksira-cora-gopinatha, murtin som stal krukan med kondenserad mjölk. När han kommit fram till Jagannatha Puri, fick Madhavendra Puri tillstånd av kungen att föra ut en mana sandelträ och drygt två hundra gram kamfer. Med hjälp av två män förde han dessa ting till Remuna.
.
Åter såg han i en dröm Gopala på Govardhanaberget, och denne önskade att sandelträet skulle malas till pasta och blandas med kamfer, samt smörjas över Gopinathajis kropp. Då han förstod att detta skulle tillfredsställa Gopala-murtin i Govardhana, utförde Madhavendra Puri denna order och återvände sedan till Jagannatha Puri.

Sri Caitanya Mahaprabhu berättade denna historia för Herren Nityananda Prabhu och andra gudshängivna, och Han prisade Madhavendra Puris rena hängivna tjänst. När Han reciterade några verser som författats av Madhvendra Puri, fylldes Han av hänryckning. Han höll emellertid tillbaka Sin extas när Han såg att så många människor hade samlats, och Han åt litet prasada bestående av sött ris. Sålunda tillbringade han den natten, och nästa morgon fortsatte Han Sin vandring mot Jagannatha Puri.

Caitanya-caritamrita
Madhya-lila Kapitel 4

Inga kommentarer: