lördag 3 november 2007

De förtroliga orsakerna till Herren Caitanyas framträdande


I detta kapitel av eposet Caitanya-caritamrita har Krishna dasa Kaviraja Gosvami betonat att Herren Caitanya framträddde av tre huvudsakliga orsaker som var Hans egna. Den första orsaken var att uppleva den ställning som innehas av Srimati Radharani, som är den främsta mottagaren av Sri Krishnas transcendentala kärlek. Herren Krishna är förrådet av transcendentala kärleksfulla utbyten med Srimati Radharani. Källan till dessa kärleksfulla utbyten är Herren Själv, och Radharani är föremålet. Således önskade subjektet, Herren att uppleva den kärleksfulla stämningen i objektets, Srimati Radharanis ställning.
.
Den andra orsaken till Hans framträdande var att förstå Sin egen transcendentala sinnesstämning. Herren Krishna är ljuvheten personifierad. Radharanis attraktion till Krishna är sublim, och för att erfara denna attraktion samt för att förstå Sin egen transcendentala ljuvhet, antog Han Radharanis karaktär.
.
Det tredje skälet till att Herren Caitanya framträdde var att njuta den lycksalighet som erfars av Radharani. Herren tänkte att Radharani utan tvekan njöt av Hans sällskap och Han njöt av Radharanis sällskap, men utbytet av transcendental smak hos det andliga paret var mer tillfredsställande för Srimati Radharani än för Sri Krishna. Radharani kände större transcendental njutning i Krishnas sällskap än Han kunde förstå utan att inta Hennes ställning, men det var omöjligt för Sri Krishna Själv att njuta i Srimati Radharanis ställning eftersom denna ställning var fullständigt främmande för Honom. Krishna är den transcendentale manspersonen, och Radharani är den transcendentala kvinnopersonen. Herren Krishna framträdde därför Själv som Herren Caitanya syfte att erfara den transcendentala njutningen av att älska Krishna, och Han antog Srimati Radharanis känslor och hudfärg.
.
Herren Caitanya framträdde för att uppfylla dessa konfidentiella önskningar och även för att predika om den speciella betydelsen av att sjunga Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/Hare Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare samt för att svara på Advaita Prabhus vädjan. Dessa senare är sekundära orsaker.
.
Sri Svarupa Damodara Gosvami var huvudgestalten bland Herren Caitanyas förtroliga hängivna. Det är anteckningarna i hans dagbok som uppenbarat dessa Herrens konfidentiella syfte. Dessa uppenbarelser har bekräftats av Srila Rupa Gosvamis uttalande i hans olika böner och dikter.
.
Detta kapitel beskriver även särskilt skillnaden mellan lusta och kärlek. Utbytena mellan Krishna och Radha är fullkomligt skilda från materiell lusta. Därför har författaren mycket klart skilt mellan dem.
.
Caitanya-caritamrita
Adi-lila, Kapitel 4

Inga kommentarer: