måndag 5 november 2007

Den hängivna tjänstens träd


Srila Bhaktivinoda Thakura har i sin Amrita-prahava-bhasya summerat kapitel nio på följande sätt. I nionde kapitlet har Caitanya-caritamritas författare framställt ett belysande exempel genom att skildra "bhakti-växten". Han betraktar Herren Caitanya Mahaprabhu, känd som Visvambhara, som vårdaren av denna växt, eftersom Han är den viktigaste personligheten som tagit hand om den. I egenskap av den högsta njutaren, njuter Han Själv av blommorna och distribuerar dem likaså. Fröet till växten såddes först i Navadvipa, Herren Caitanya Mahaprabhus födelseplats, och därefter fördes växten till Purusottama-ksetra (Jagannatha Puri) och sedan till Vrindavana. Fröet blev fruktbart först hos Srila Madhavendra Puri och sedan hos hans lärjunge Sri Isvara Puri. I bildlig bemärkelse beskrivs hur Sri Caitanya Mahaprabhu både är själva trädet och dess stam. De hängivna, ledda av Paramananda Puri och åtta andra framstående sannyasier, är som trädets utbredda rötter. Från själva stammen spirar två särskilda grenar, Advaita Prabhu och Sri Nityananda Prabhu, och från dessa grenar växer andra grenar och kvistar. Trädet omsluter hela världen och dess blommor är avsedda att delas ut till alla. På detta sätt inhöljer Herren Caitanya Mahaprabhus träd hela världen i ett glädjerus. Man bör lägga märke till att detta är ett bildligt exempel avsett att förklara Herren Caitanya Mahaprabhus mission.
.
Caitanya-caritamrita
Adi-lila Kapitel 9

Sri Madhavendra Puri, även känd som Sri Madhava Puri, tillhörde lärjungesuccessionen från Madhvacarya och var en mycket hyllad sannyasi. Sri Caitanya Mahaprabhu var lärjunge i den tredje generationen från Sri Madhavendra Puri. Metoden för dyrkan i lärjungesuccessionen från Madhvacarya var full av rituella ceremonier, med knappast några spår av gudskärlek; Sri Madhavendra Puri var den första personen i denna lärjungekedja som uppvisade symptom på gudskärlek.
9.10

Den hängivna tjänsten frö bar därefter frukt i form av Sri Isvara Puri, och därefter blev trädgårdsmästaren Själv, Caitanya Mahaprabhu, själva stammen hos den hängivna tjänstens träd.Det är genom den andlige mästarens barmhärtighet som man kan bli fullkomlig.

En vaisnava skyddas alltid av Gudomens Högsta Personlighet, men om han ger sken av att vara invalid, ger detta en möjlighet för hans lärjunge att tjäna honom. Isvara Puri tillfredsställde sin andlige mästare med sin tjänst, och genom sin andlige mästares välsignelser blev han en sådan framstående personlighet att Herren Caitanya Mahaprabhu accepterade honom som Sin andlige mästare.
9.11

Paramananda Puri, Kesava Bharati, Brahmananda Puri och Brahmananda Bharati, Sri Visnu puri, Kesava Puri, Krishnananda puri, Sri Nrisimhatirtha och Sukhananda Puri - dessa nio sannyasi-rötter växte alla ut från trädets stam. Således stod trädet stadigt i kraft av dessa nio rötter.

Paramananda Puri. Paramananda Puri tillhörde en brahmana-familj från Trihut-distriktet i Uttara pradesh. Madhavendra Puri var hans andlige mästare. Genom sitt förhållande till Madhavendra Puri, var Paramananda Puri mycket kär för Sri Caitanya Mahaprabhu. När Herren Caitanya ingick i försakelsens livsordning, erbjöd Paramananda Puri Honom dandan. Paramananda puri var alltid absorberad i meditation. På samma sätt som Sri Caitanya Mahaprabhu frambar full vördand till Sin andlige mästare, Isvara Puri, respekterade Han Paramananda Puri och Svarupa Damodara. Paramananda Puri grundade ett litet kloster bakom Jagannatha-templets västra sida, där han lät gräva en brunn avsedd för att tillhandahålla vatten. Vattnet var emellertid bittert, och därför bad Sri Caitanya Mahaprabhu Herren Jagannatha att låta Ganges vatten komma till brunnen för att göra den söt. När Herren Jagannatha biföll denna vädjan, sade Herren Caitanya till alla de hängivna att vattnet från Paramananda Puris brunn härdanefter skulle hyllas som Gangesvatten, ty varje hängiven som skulle komma att dricka det eller bada i det skulle förvisso erhålla samma fördelar som erhålls genom att dricka eller bada i Gangesvatten. En sådan person skulle förvisso komma att utveckla ren gudskärlek.
.
Kesava Bharati. Enligt vissa auktoritativa källor hade Kesava Bharati tidigare initierats av en vaisnava, fastän han tillhörde Sankara-sampradayan. Han förmodas ha varit en vaisnava genom att han skulle ha initierats av Madhavendra Puri. Det tempel och den Gudsgestaltsdyrkan som grundlades av Kesava Bharati, existerar fortfarande i byn vid namn Khatundi. Enligt denna mathas förvaltare, är prästerna ättlingar till Kesava Bharati. Kesava Bharati erbjöd Sri Caitanya Mahaprabhu livsordningen sannyasa år 1510.
.
Brahmananda Puri. Sri Brahmananda Puri var en av Sri Caitanya Mahaprabhus följeslagare när Han utförde kirtana i Navadvipa, och han anslöt sig även till Herren Caitanya i Jagannatha Puri. Brahmananda var en av de ledande sannyasi-följeslagarna till Herren Caitanya Mahaprabhu.
.
Brahmananda Bharati. Brahmananda Bharati reste för att träffa Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu i Jagannatha-dhama. Vid den tiden brukade han endast bära ett hjortskinn för att skyla sig, och Sri Caitanya Mahaprabhu påpekade indirekt att Han inte tyckte om detta hjortskinnskläde. Brahmananda Bharati kastade därför bort det och tog emot ett saffransfärgat höftskynke, som används av vaisnava-sannyasier. Han bodde under en tid tillsammans med Sri Caitanya Mahaprabhu i Jagannatha Puri.
9.13-15

Herren Caitanyas träd är något i stil med ett träd av socker, ty vilken del av ett sådant träd man än smakar på, är det alltid sött. Därför kommer ens aktiviteter att ge samma resultat, vare sig man lyssnar, reciterar, minns eller dyrkar. Vilken av dessa metoder som kommer att vara den mest passande för en särskild hängiven beror på hans smak.
9.25

Det finns ingen skillnad mellan de som är värdiga och de som är ovärdiga att lyssna till eller ta del av sankirtana-rörelsen. Den bör därför förkunnas till alla utan åtskillnad. Det enda motivet för de som förkunnar sankirtana-rörelsen måste vara att fortsätta predika utan förbehåll.
9.29
.
Sankirtana-rörelsen har introducerats av Herren Caitanya Mahaprabhu enbart i syfte att skingra mayas illusion, genom vilken alla i denna materiella värld tror sig vara en produkt av materia och därför ha många plikter som hänför sig till kroppen. Under mayas, illusionens, förtrollning bryr han sig inte om det förgångna eller framtiden, utan är helt enkelt nöjd med den korta livslängd han fått för närvarande. I syfte att utrota denna illusion, har Sri Caitanya Mahaprabhu fört med Sig sankirtana-rörelsen, och Han uppmanar alla att godta den och sprida den vidare.
9.36
.
Människor erkänner inte att livets verkliga lidanden är de fyra principerna födelse, död, ålderdom och sjukdom. De är så dåraktiga att de fogar sig till dessa fyra lidanden, utan att känna till Hare Krsna-maha-mantrats transcendentala botemedel. Enbart genom att recitera Hare Krsna-maha-mantrat kan man bli fri från allt lidande, men eftersom människor är förtrollande av den förvillande energin, tar de inte denna rörelse på allvar. De som verkligen är Sri Caitanya Mahaprabhus tjänare måste därför med stort allvar sprida denna rörelse över hela världen i syfte att göra mänskligheten den största tjänsten. Givetvis har djur och andra lägre livsarter ingen möjlighet att förstå denna rörelse, men även om ett litet antal levande varelser tar den på allvar, kan de, genom att högljutt lovsjunga, gynna alla levande varelser, till och med träd, djur och andra lägre livsarter.
9.39
.
Rörelsen för Krsnamedvetande sprids över hela världen genom reciterandet av Herrens heliga namn, Hare Krsna-maha-mantrat, och människor som förut levde förvirrade, kaotiska liv erfar nu transcendental lycka. De finner frid i sankirtana.
9.40

Inga kommentarer: