torsdag 1 november 2007

Sri Caitanya Mahaprabhu, Gudomens Högsta Personlighet


Detta kapitel förklarar att Herren Caitanya är den Högste Personlige Guden i Egen person. Därför är Brahmans strålglans Herren Caitanyas kroppsliga utstrålning, och den lokaliserade Översjälen, som är belägen i hjärtat på varje levande varelse, är Hans delrepresentation. Purusa-avatarerna beskrivs även i detta sammanhang. Maha-Visnu är alla betingade själars ursrung, men såsom bekräftas i de auktoriserade skrifterna, är det Herren Krishna som är den ursprungliga källan, ursprunget till en mångald fullständiga uppenbarelseformer, vilket inbegriper Narayana, som i allmänhet av mayavada-filosofer accepteras som den Absoluta Sanningen. Herrens manifesterande av prabhava och vaibhava-formerna såväl som delinkarnationer och inkarnationer med delegerande krafter, förklaras också. Herren Krishnas pojk- och ungdomsår diskuteras, och det förklaras att Hans gestalt i början av ungdomsåren är Hans eviga gestalt.
.
Den andliga sfären innehåller oräkneliga andliga planeter, Vaikuntha-planeterna, vilka är manifestationer av den Högste Herrens inre energi. Ett oändligt antal materiella universa frambringas på samma sätt av Hans yttre energi, och de levande väsendena manifesteras av Hans marginella energi. Eftersom Herren Krishna Caitanya inte är skild från Herren Krishna, är Han alla orsakers orsak; det finns ingen orsak högre än Han. Han är evig och Hans gestalt är andlig. Herren Caitanya är den Högste Herren Krishna direkt, vilket bevisas av auktoriserade skrifter. Detta kaptiel understryker att en hängiven måste besitta kunskap om Krishnas personliga gestalt, Hans tre huvudsakliga energier, Hans lekar och förhållandet mellan de levande varelserna och Honom i syfte att göra framsteg i Krishna-medvetande.
.
Caitanya-caritamrita
Adi-lila Kapitel 2

Inga kommentarer: