söndag 4 november 2007

Sri Advaita Acaryas härlighet


Sanningen om Advaita Acarya har beskrivits i två olika verser. Det sägs att den materiella naturen har två aspekter, nämligen den materiella orsaken och den direkta orsaken. De direkta orsaksaktiviteterna har Maha-Visnu som upphov, och de materiella orsaksaktiviteterna uppstår genom en annan form av Maha-Visnu, känd som Advaita. Denne Advaita, den kosmiska manifestationens överhuvud, har nedstigit i Advaitas gestalt i syfte att umgås med Herren Caitanya. När Han tilltalas som Herren Caitanyas tjänare, förstoras Hans härlighet eftersom man, såvida man inte är upplivad av denna tjänande inställning, inte kan förstå de smaker som erhålls från hängiven tjänst till den Högste Herren, Krishna.
.
Caitanya-caritamrita
Adi-lila Kapitel 6

Inga kommentarer: