tisdag 6 november 2007

Caitanya-trädets stam och grenarDetta kapitel beskriver grenarna på det träd som kallas Sri Caitanya Mahaprabhu.
.
Caitanya-caritamrita
Adi-lila Kapitel 10

Sri Caitanya Mahaprabhus följeslagare var många, men ingen av dem bör betraktas som högre eller lägre. Detta kan inte fastställas.
10.4

Den som är en bona fide förkunnare av Sri Caitanya Mahaprabhus rörelse måste visa respekt för Herren Caitanyas verkliga hängivna; han bör inte vara avundsam och betrakta en förkunnare som mycket framstående och en annan som mycket låg. Detta är en materiell distinktion som inte hör hemma på plattformen för andliga aktiviteter.
10.7

Caitanya-trädets grenar:

De två bröderna Srivasa och Sri Rama Pandita beskrivs som en inkarnation av Narada Muni och Pravata Muni, en nära vän till Narada. Srivasa Panditas hustru, Malini, hyllas som en inkarnation av sköterskan Ambika. Deras båda bröder kallades Sripati och Srinidhi. Dessa fyra bröder anses vara en stor gren.
10-8-9

En annan stor gren utgjordes av Acaryaratna. Han kallades även Sri Candrasekhara Acarya. I ett drama som uppfördes i hans hem agerade Herren Caitanya som lyckogudinnan.
10.12-13

Pundarika Vidyanidhi, den tredje stora grenen. Han var Srimati Radharanis far i krishna-lila. Caitanya Mahaprabhu behandlade honom därför som Sin fader. Pundarika Vidyanidhi blev Gadadhara Panditas andlige mästare och förtrolig vän till Svarupa Damodara.
10.14

Gadadhara Pandita, den fjärde grenen, beskrivs om en inkarnation av Sri Krishnas glädjeenergi. Tidigare, som Lalita-sakhi, var hon alltid trogen Srimati Radharani.
10.15

Vakresvara Pandita, trädets femte gren, kunde dansa i oavbruten hänryckning i 72 timmar. Han är en inkarnation av Aniruddha, en av Visnus fyrfaldiga uppenbarelseformer.
10.17

Pandita Jagadananda, Caitanyas-trädets sjätte gren, är en inkarnation av Satyabhama. Han var Herrens ständiga följeslagare.

Jagadananda Pandita önskade (som en inkarnation av Satyabhama) alltid se till att Herren Caitanya hade det bekvämt, men eftersom Herren var en sannyasi tog Han aldrig emot de lyxartiklar som Jagadananda Pandita erbjöd Honom. Ibland verkade det som om de stred över bagateller, men dessa gräl grundade sig på deras tillgivenhet.
10.21-23

Raghava Pandita är den sjunde grenen. Han var tidigare en förtrolig gopi i Vraja vid namn Dhanistha. Denna gopi ägnade sig alltid åt att tillreda olika maträtter åt Krishna.
Raghavas syster Damayanti var Herrens kära tjänsteflicka. Hon samlade alltid ihop olika ingredienser som användes för att laga mat åt Herren Caitanya. Hon var tidigare gopin vid namn Gunamala. De maträtter Damayanti lagade åt Herren Caitanya när Han var i Puri, bars i en väska av hennes broder Raghava utan andras vetskap. Herren tog emot dessa maträtter under hela året. Denna väska hyllas som Raghavera jhali. (Raghava panditas väska.).
10.24-27

Pandita Gangadasa var den åttonde kära grenen. Den som minns hans aktiviteter blir fri från all träldom.
10.29

Sri Acarya Pandita, den tionde grenen av Caitanya-trädet, var så upphöjd i kärlek till Herren Caitanya att han en gång, utan att tveka, tillrättavisade Heren i kraftiga ordalag. Herren var mycket tillfredsställd med denna tillrättavisning. Damodara Pandita var tidigare känd som Saibya i Vrajadhama. Han brukade föra med sig budskap mellan Herren Caitanya och Sacimata.
10.31-32

Den elfte grenen, Damodara Panditas, broder, var känd under namnet Sankara Pandita.
10.33

Sadasiva Pandita, den tolfte grenen, var alltid angelägen att tjäna Herrens lotusfötter. Det var has goda lycka att Herren Nityananda bodde i hans hem då han kom till Navadvipa.
10.34
.


Den trettonde grenen var Pradyumna Brahmacari. Eftersom han dyrkade Herren Nrisimhadeva, ändrade Sri Caitanya Mahaprabhu hans namn till Nrisimhananda Brahmacari. Nirsimhananda Brahmacari brukade ta emot och äta föda från tre Gudsgestalter, nämligen Jagannatha, Nrisimhadeva och Herren Caitanya Maharprabhu.
När han fick veta att Herren Caitanya Mahaprabhu fortsatte Sin resa mot Vrindavana från Kulia, försjönk han i meditation och genom sin mentala verksamhet byggde han en mycket fin väg från Kulia till Vrindavana. Helt plötsligt avbröt han emellertid sin meditation och talade om för de andra hängivna att Herren Caitanya Mahaprabhu denna gång inte skulle fara till Vrindavana utan endast så långt som till platsen Kanais Natsala. Det sägs att Herren Nrisimhadeva brukade samtala med honom direkt.
10.35

Narayana Pandita, den fjortonde grenen, var en framstående och generös hängiven. Han var en av Srivasa Thakuras följeslagare.
10.36

Den femtonde grenen var Sriman Pandita, som var en ständig tjänare till Herren Caitanya Mahaprabhu. Han brukade bära en fackla medan Herren dansade.
10.37

Den sextonde grenen, Suklambara Brahmacari, var mycket lyckligt lottad eftersom Herren Caitanya Mahaprabhu på skämt eller allvar tiggde mat från honom och ibland med våld ryckte till sig mat från honom och åt den. Han var Herren Caitanya Mahaprabhus första följeslagare i sankirtana-rörelsen. Det sägs att han var en av brahmanernas hustrur som Herren Krishna tiggde mat från.
10.38

Nandana Acarya, Caitanya-trädets sjuttonde gren, hyllas i världen eftersom de två Prahbuerna (Herren Caitanya och Nityananda) ibland gömde Sig i hans hem.
10.39

Mukunda Datta. en klasskamrat till Herren Caitanya,var en annan gren på Caitanya-trädet. Herren Caitanya dansade medan han sjöng. I Vraja fanns två mycket skickliga sångare vid namn Madhukantha och Madhuvrata. De framträdde i caitanya-lila som Mukunda och Vasudeva Datta. När Herren Caitanya gick i skolan var Mukunda Datta Hans klasskamrat, och de ägnade sig regelbundet åt logiska diskussioner. Ibland brukade Herren Caitanya Mahaprabhu tillrättavisa Mukunda Datta eftersom han bevistade många tillställningar som arrangerades av olika grupper av icke-hängivna.
10.40

Vasudeva datta, den nittonde grenen av Sri Caitanya-trädet, var en framstående personliget och en mycket förtrolig hängiven till Herren. Man skulle inte kunna beskriva hans egenskaper ens med tusentals munnar. Herren Caitanya Mahaprabhu var så nöjd med Vasudeva Datta och tillgiven honom att Han brukade säga: "Jag är endast Vasudeva Dattas man, Min kropp är endast avsedd att behaga Vasudeva Datta, och han kan sälja Mig var som helst." Vasudeva Datta spenderade pengar mycket frikostigt; därför bad Herren Caitanya Mahaprabhu Sivananda Sena att bli hans sekreterare, i syfte att kontrollera hans omåttliga utgifter. Vasudeva Datta var så vänlig mot de levande varelserna att han önskade ta på sig alla deras syndfulla återverkningar, så att de skulle kunna bli befriade av Sri Caitanya Mahaprabhu.
10.41

Caitanya-trädets tjugonde gren var Haridasa Thakura. Hans karaktär var förunderlig. Han brukade ofelbart recitera Krishnas heliga namn 300 000 gånger dagligen utan misstag. Man bör ej på konstlat vis imitera Haridasa Thakuras beteende. Det är emellertid av stor betydelse att alla uppfyller ett särskilt löfte att recitera Hare Krishna-mantrat. Sådant reciterande måste vara fritt från förseelser för att vara av hög kvalitet. Mekaniskt reciterande är inte lika kraftfullt som att recitera det heliga namnet utan att begå förseelser. Det finns inget slut på Haridasa Thakuras transcendentala egenskaper. Hans goda egenskapers vågor liknade Prahlada Maharajas.
10.43-45

Murari Gupta, den tjugoförsta grenen på Sri Caitanya Mahaprabhus träd, var ett förråd av Gudskärlek. Hans stora ödmjukhet och undergivenhet smälte Herren Caitanyas hjärta. Sri Murari Gupta tillhörde en vaidya-läkarfamilj från Srihatta. Han befann sig bland Sri Caitanya Mahaprabhus äldre följeslagare. En gång offrade Murari Gupta till Herren Caitanya maträtter som kokats med överdrivet mycket ghi, och nästa dag blev Herren sjuk och for till Murari Gupta för behandling. Herren Caitanya tog emot lite vatten från Murari Guptas vattenkrus, och på detta sätt blev Han botad. Det naturliga botemedlet för matsmältningsproblem är att dricka lite vatten. Srila Murari Gupta mottog aldrig välgörenhet från vänner, ej heller tog han emot pengar från någon. Han praktiserade som läkare och försörjde sin famij genom sin förtjänst. Man bör lägga märke till att en grihastha inte får förtjäna sitt levebröd genom att tigga från någon. Varje familjeförsörjare från de högre kasterna bör engagera sig i sin egen yrkesmässiga plikt som en brahmana, ksatriya eller vaisya, men han bör inte engagera sig i andras tjänst, ty detta är en sudras plikt. En brahmana bör dyrka Visnu och han bör även undervisa andra i hur de skall dyrka Honom. En ksatriya kan bli landägare och tjäna sitt levebröd genom att uppbörda skatter och samla in avgifter från arrendatorer. En vaisya kan godta jordbruk och allmän handel som sin yrkesmässiga plikt. Genom att praktisera som läkare försörjde Murari Gupta sin familj och tillfredsställde samtidigt Herren Caitanya efter bästa förmåga. Detta är det idealiska livet som familjeförsörjare. När Murari Gupta behandlade sina patienter, avtog både deras kroppsliga och andliga sjukdomar genom hans barmhärtighet. Den allvarligaste sjukdomen är andlig. En sjuk person behöver både riktig medicin och riktig diet, och därför förser rörelsen för Krishnamedvetande materiellt drabbade människor med medicin i form av reciterandet av det heliga namnet, Hare Krishna-maha-mantrat, och diet i form av prasada.
10.49-51

Sriman Sena, Caitanya-trädets tjugoandra gren, var en mycket trogen tjänare till Herren Caitanya. Han kände inte till någonting annat än Sri Caitanya Mahaprabhus lotusfötter.
10.52
.
Sri Gadadhara dasa, den tjugotredje grenen, framstod som den högsta, ty han förmådde alla muslimska kazier att recitera Herren Haris heliga namn. Han förklaras vara lystern från Srimati Radharanis kropp, precis som Srila Gadadhara Pandita Gosvami är en inkarnation av Srimati Radharani Själv. Caitanya Mahaprabhu förklaras ibland vara karakteriserad av Srimati Radharanis känslor och kroppsliga utstrålning. Gadadhara dasa är denna dyuti, dvs lyster. Han beskrivs vara Srimati Radharanis utvidgande kraft. År 1534, när Herren Nityananda Prabhu auktoriserades av Herren Caitanya att förkunna sankirtana-rörelsen i Bengalen, var Sri Gadadhara dasa en av Herren Nityanandas främsta medhjälpare.
10.53
.
Sivananda Sena, trädets tjugofjärde gren, var en ytterst förtrolig tjänare till Herren Caitanya Mahaprabhu. Alla som begav sig till Jagannatha Puri för att besöka Herren Caitanya sökte skydd och vägledning från Sri Sivananda Sena. Varje år tog han med sig en grupp hängivna från Bengalen till Jagannatha Puri för att besöka Herren Caitanya. Han försörjde hela gruppen medan de färdades på vägen.
10.54-55
.
Govindananda och Govinda Datta, trädets tjuogfemte och tjugosjätte gren, utförde kirtana i Sri Caitanya Mahaprabhus sällskap. Govinda Datta var förste sångare i Herren Caitanyas kirtana-grupp.
10.64
.
Sri Vijaya dasa, den tjugosjunde grenen, var ännu en av Herrens främsta sångare, och gav Herren många böcker som skrivits för hand.
Värdefulla böcker förvarades i manuskriptform i tempel och på betydelsefulla platser, och den som var intresserad av en bok var tvungen att skriva av den för hand. Vijaya dasa var en professionell skrivare, som kopierade många manuskript och gav dem till Sri Caitanya Mahaprabhu. Sri Caitanya gav honom namnet Ratnabahu ("den som har juvelhänder").
10.65-66
.
Den tjugoåttonde grenen var Krishnadasa, som var mycket kär för Herren. Han var känd som Akincana ("den som inte äger någonting i denna värld") Krishnadasa.
10.66
.
Den tjugonionde grenen var Sridhara, en handelsman i bananträdsbark. Han var mycket kär tjänare till Herren. Vid många tillfällen skämtade Herren med honom.
Sridhara var en fattig brahmana som förtjänade sitt levebröd genom att sälja bananträdsbark som gjordes till koppar. Förmodligen hade han en bananträdgård och plockade bananträdens blad, bark och märg för att dagligen sälja det på marknaden. Han spenderade femtio procent av sin inkomst för att dyrka Ganges, och resten använde han till sin försörjning. Herren brukade dricka vatten från hans vattenkruka. Sridhara gav Sacidevi (Herren Caitanyas mor) en squash för att tillaga innan Herren Caitanya tog sannyasa. Varje år gick han för att besöka Herren Caitanya Mahaprabhu i Jagannatha Puri. Sridhara var en koherdepojke i Vrindavana vars namn var Kusumasava. Varje dag brukade Herren Caitanya Mahaprabhu skämtsamt stjäla frukt, blommor och märg från Sridhara och dricka ur hans trasiga järnskål.
10.67-68
.
Den trettionde grenen var Bhagavan Pandita. Han var en ytterst kär tjänare till Herren, men även tidigare hade han varit en framstående hängiven till Herren Krishna som alltid behöll Herren i sitt hjärta.
10.69

Inga kommentarer: