måndag 26 november 2007

Herren återvänder till Jagannatha Puri


Medan Sri Caitanya Mahaprabhu reste i södra Indien, hade Sarvabhauma Bhattacarya många samtal med kung Prataparudra. När Maharaja Prataparudra uppmanade Bhattacaryan att ordna ett sammanträffande med Herren, försäkrade Bhattacaryan honom att han skulle försöka göra det så snart Caitanya Mahaprabhu återvände från södra Indien. När Herren hade återvänt till Jagannatha Puri från Sin resa, bodde Han hemma hos Kasi Misra. Sarvabhauma Bhattacarya presenterade många vaisnaver för Sri Caitanya Mahaprabhu efter Hans återkomst. Ramananda Rayas fader, Bhavananda Raya, erbjöd ytterligare en son, vid namn Vaninatha Pattanayaka, i Herrens tjänst. Sri Caitanya Mahaprabhu upplyste Sina följeslagare om den besmittelse som drabbat Krishnadasa på grund av hans umgänge med Bhattaharierna, och därför ville Herren avvisa honom. Nityananda Prabhu skickade Krishnadasa till Bengalen för att upplysa de hängivna i Navadvipa om Herrens återkomst till Jagannatha Puri. Alla de hängivna i Navadipa började förbereda sig för att resa till Jagannatha Puri. Vid detta tillfälle var Paramananda Puri i Navadvipa, och så snart han hörde talas om att Herren återvänt, begav han sig till Jagannatha Puri, åtföljd av en brahmana vid namn Kamalakanta. Purusottama Bhattacarya, en av Navadvipas invånare, var utbildad i Varanasi. Han tog emot försakelsens livsordning från Caitanyananda, men antog själv namnet Svarupa. Sådan var hans situation när han anlände vid Sri Caitanya Mahaprabhus lotusfötter. Efter Sri Isvara Puris död gick hans lärjunge, Govinda, i enlighet med Hans instruktioner, för att träffa Caitanya Mahaprabhu. På grund av sitt förhållande till Kesava Bharati mottogs även Brahmananda Bharati mycket respektfullt av Sri Caitanya Mahaprabhu. När han anlände till Jagannatha Puri, tillråddes han att lämna ifrån sig de hjortskinnskläder han bar. När Brahmananda klart hade förstått Sri Caitanya Mahaprabhu, godtog han honom som Krishna Själv. Sri Caitanya Mahaprabhu protesterade emellertid omdelbart när Sarvabhauma Bhattacarya tilltalade Honom som Krishna. Under tiden kom också Kasisvara Gosvami för att träffa Caitanya Mahaprabhu. I detta kapitel kommer hängivna från många olika trakter för att träffa Caitanya Mahaprabhu, och de är precis som de många floderna, som kommer från många olika platser för att slutligen rinna ut i havet.

Caitanya-caritamrita
Madhya-lila Kapitel 10

Inga kommentarer: